Ägarbyte

Informera Samfälligheten!


Så fort en fastighetsöverlåtelse är kontrakterad ska Samfälligheten informeras om detta.

Din integritet är viktig för oss!

Använd detta formulär vid ägarbyte 

Detta formulär är gjort för ägarbyte, den kan fyllas i av både avgående och tillträdande ägare.
Den som är ägare vid utdebiteringen av samfällighets avgiften är också betalningsskyldig för den.
Se till att ni och de nya ägare är överens hur betalningen till samfälligheten skall ske.

Den/de nya ägarna skall också registrera sina kontaktuppgifter


Informera de nya ägarna om vår samfällighet.

Samfälligheten har under 2018 tagit fram en folder som kan lämnas över till de nya ägarna.
Foldern kan även användas av mäklare som kanske vill ha den vid husvisning etc.
Den är gjord för vikt A3 format, så den innehåller 4 stycken A4 sidor.
Samfälligheten har valt att även lägga upp den i Office Publisher om t.ex. en mäklare vill lägga in sina kontaktuppgifter.
 

Folder:

Om t.ex. en mäklare vill lägga till sin information.(Office Publisher)Tips från Villaägarna

http://www.villaagarna.se


Försäljning av fastighet

OBS! Nedanstående  Checklista är från 2007 så priserna stämmer nog ej längre
Det är mycket att tänka på vid husförsäljning och flytt. 
Här får du tips på vägen och avtalsmallar.

https://www2.adressandring.se


Underordnade sidor (2): Försäljningar Välkomna