Ekonomi

Samfällighetens ekonomi är god

Styrelsen ambition är att det aldrig skall behövas nya extra uttaxeringar, utan att vi skall ha kapital i buffert för oförutsedda utgifter.
Vi har har en fond för snö, som skall hjälpa till att utjämna ev. snörika år.

2020-12-31

Fonder 

Samfälligheten                      422 837,58 kr
Tvätthallen                              42 626,72 kr
Snö                                      200 000, 00 kr 
Fondering asfalt                   171 925,00 kr
Fondering Va-el-tele-TV         75 000,00 kr
Summa                        912 389,30 kr

Radgaragen               177 248,24 kr

Ackumulerat överskott 

Ack.överskott tvätt             9 603,50 kr
Ack.överskott garage 1 006 867,70 kr

Vi hänvisar till undersidorna för detaljer gällande ekonomin och underhållsplanen.

Större investeringar/underhåll som är gjorda eller planerade

År Vad Kostnad
 1998 Garageportar för radgaragen 
 2000 Garageportar 3 stycken för tvätthallen 53 000 kr
 2003 Byte av 96 stycken park-armaturer 
 2005 Byte av panel radgaragenCa 1 200 000 kr
 2011 Uppgradering av kabel-TV (Comhem) till trippleplay. Fullserviceavtal i 5år  Ca 1 413 000 kr
 2011 Installation av reningsverk biltvätten Ca 611 000 kr
 2011-2012 Besiktning av träd samt nertagning av dåliga träd och grenar 202 500 kr
 2012 Klubbhuset 6 nya fönster U-värde 1,0 samt 2 dörrar U-värde < 1,0 Ca 25 000 kr
 2012 Klubbhuset Luftvärmepump QHeat 635, COP 5,52, SCOP 4,9 Värme max 6,3 kW Ca 22 000 kr
 2013 Klubbhuset Luftvärmepump QHeat 635, COP 5,52, SCOP 4,9 Värme max 6,3 kW 19 000 kr
 2013-2015 Klubbhuset underhåll (Byte av kök m.m.)  Budget  200 000 kr
 2013 Klubbhuset underhåll (Ny takmassa på hela taket) Ca 6 000 kr
 2013 Underhåll/nyanskaffning lekplatser  100 000 kr
 2014 Högtryckstvätt till tvätthallen    60 000 kr
 2014 Vägskyltar Budget 90 000 Kr


Läs mera på respektive undersida: