Ekonomi‎ > ‎

Arvoden

       
Arvoden till nedanstående funktioner för år 2021

                         

 Funktion  

2021

Belopp

2020

Belopp

 Ordförande   

20 450 kr

20 450 kr

 Kassör  

20 450 kr

20 450 kr

 Sekreterare 

16 590 kr

16 590 kr

 Ledamot   1 

15 160 kr

15 160 kr

 Ledamot   2

15 160 kr

15 160 kr

 Möten för styrelsen 12 st 5 pers. á 100 kr.  

 Rörligt arvode

6 000 kr

6 000 kr

 

 Revisor  1

     990 kr

     990 kr

 Revisor  2

     990 kr

     990 kr

 

 

 Valberedning  1 

     2000 kr

     2000 kr

 Valberedning  2 

2000 kr

2000 kr

 

 

 Kontaktombud 14 st á 200 kr

 2 800 kr

 2 800 kr

 Kontaktmöten 2 stycken 14 pers. á 200 kr  

5 600 kr

5 600 kr

 

 

 Kommittéer 3 stycken á 3 000 kr   

9 000 kr

9 000 kr

 

 

 Uthyrare klubbhus fast arvode

2 000 kr

2 000 kr

 Uthyrare klubbhus rörligt arvode *)

6 000 kr

6 000 kr

 

 

 

Ansvarig för underhåll/skötseln av biltvätten

2 000 kr

2 000 kr

 Summa

127 190 kr

127 190 kr

*) Uppskattad kostnad                          

Det utgår mötesersättning för deltagande vid närvaro.

Suppleanterna har ingen ersättning, om de ej ersätter ordinarie styrelsemedlem, då utgår ersättning.                               

Inkomstskatt skall betalas av mottagaren av arvodet eller ev. lön.

Samfälligheten är F-Skatt registrerad och betalar in arbetsgivaravgift på arvoden och utförda arbeten.

Om ersättningen till en och samma betalningsmottagare under ett år är mindre än 1 000 kr ska föreningen inte betala några arbetsgivaravgifter