Ekonomi‎ > ‎

Avgifter

Debiteringslängd (Avgifter) för år 2019 


Nedanstående avgifter avser helår.

Debiteringen sker per halvår och skall vara samfälligheten tillhanda senast 2019-03-31 samt 2019-09-30.

Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto 47 54 76-8.  

Faktura kommer i eran brevlåda, hör av er om ni saknar fakturan och (ni är dock skyldiga att betala senast på förfallodagen även utan faktura) glöm ej att ange ert husnummer vid betalning.

Vi debiterar påminnelseavgift samt ev. ränta för de som ej betalar i tid. Detta gäller även för de som blir beivrade för parkering etc.

Om betalning ej inkommer efter en påminnelse lämnas ärendet till Kronofogden.

Den "riktiga debiteringslängden" där samtliga delägare finns upptagna finns alltid på årsstämman.

Har ni några frågor om debiteringen kontakta kassören.


 Avgift för samtliga i Samfälligheten

 Debitering per år

 Samfällighetsavgift (Oförändad)

 5 000 kr

 

 

 Tillkommer för de med Radgarage Samfällighet

 Debitering per år

 Avgift för garagesamfällighet (Oförändad)  

1 900 kr

 Då det blev bifall på framställan från styrelsen 2018-02-26 på ” Rengöring av gemensamma återvinningskärl, extra debitering för berörda” tillkommer 100 kr per berörd fastighet för 2019.

 

 Frivilligt: Tillgång till bilvårdsanläggning (biltvätt)

 Debitering per år

 Avgift för tvättgarage för boende på Malungsvägen

 1 000 kr

 

 

 Tvättnyckel för ”Externa kunder” (max 25 stycken tillsvidare)

 1 500 kr

 

 ”Externa kunder” = främst till barn som flyttat och tidigare boende på Malungsvägen samt boende på Hedemoravägen.

 

 Deposition för nya tvättnycklar (återbetalas vid tillbaka lämnandet)   

 500 kr

 

 Frivilligt: För de som saknar tillgång till garage (totalt max 10 stycken)

 Debitering per år

 Avgift för hyra av P-plats

 1 200 kr

 

Totala uttaxeringen för samfällighets avgift 1 145 000:-  (229 delägare)

Totala uttaxeringen för radgarage avgift          271 700:-  (143 delägare)

Räkneexempel 2019

OBS! För de med gemensamma återvinningskärl tillkommer (50 kr + 50 kr) totalt 100 kr för rengöring av kärlen för 2019. 

Exempel 1

Har ej radgarage eller tvättnyckel. Skall betala 2 500 kr senast 2019-03-31 och 2 500 kr senast 2019-09-30 totalt 5 000 kr för året 2019

Exempel 2

Har radgarage men ingen tvättnyckel. Skall betala 3 450 kr senast 2019-03-31 och 3 450 kr senast 2019-09-30 totalt 6 900 kr för året 2019

Exempel 3

Har radgarage och tvättnyckel hela året. Skall betala 3 950 kr senast 2019-03-31 och 3 950 kr senast 2019-09-30 totalt 7 900 kr för året 2019

Priser för klubbhuset hittar ni här:

(Debiteringen för samfälligheten kommer troligen att behövas höjas för 2020 för att klara av det kommande underhållsbehovet.)

P.S. Avgiften för sophämtningen debiteras av SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB.