Ekonomi‎ > ‎

Avgifter

Debiteringslängd (Avgifter) för år 2021 är oförändrad 


Nedanstående avgifter avser helår.

Debiteringen sker per halvår och skall vara samfälligheten tillhanda senast 2020-03-31 samt 2020-09-30.

Utdebiterat belopp erläggs genom insättning på föreningens plusgirokonto 47 54 76-8

Faktura kommer i er brevlåda, hör av er om ni saknar fakturan. (Ni är dock skyldiga att betala senast på förfallodagen även utan faktura)

Vi debiterar påminnelseavgift samt ev. ränta för de som inte betalar i tid. Om betalning inte inkommer efter en påminnelse lämnas ärendet till inkasso och sedan till Kronofogden. (Ytterligare avgifter tillkommer vid inkasso och hos Kronofogden)

                                             

Har ni några frågor om debiteringen kontakta kassören.

 Avgift för samtliga i Samfälligheten

 Debitering per år

 Samfällighetsavgift (Höjning med 2 000 kronor (Avgiften höjdes senast 2011 med 1 500 kronor till 5 000 kronor))

 7 000 kr

 

OBS! Enligt beslut på stämman 2018Rengöring av gemensamma återvinningskärl, extra debitering för berörda” tillkommer 100 kr per berörd fastighet för 2020.

 

 Tillkommer för de som ingår i Radgarage Samfälligheten

 Debitering per år

 Avgift för garagesamfällighet (Oförändad)

1 900 kr

 

 

 Frivilligt: Tillgång till bilvårdsanläggning (biltvätt)

 Debitering per år

 Avgift för tvättgarage för boende på Malungsvägen (höjning med 100 kronor)

 1 100 kr

 

 

 Tvättnyckel för ”Externa kunder” (max 25 stycken tillsvidare)

 1 500 kr

 

 Deposition för nya tvättnycklar (återbetalas vid tillbaka lämnandet)   

 500 kr

 

 Frivilligt: För de som saknar tillgång till garage (totalt max 10 stycken)

 Debitering per år

 Avgift för hyra av P-plats

 1 200 kr

 

Totala uttaxeringen för samfällighets avgift      1 603 000:-  (229 Fastigheter)

Totala uttaxeringen för radgarage avgift              271 700:-  (143 Garage)

 

På föreningsstämman har sekreteraren den kompletta debiteringslängden, där samtliga fastighetsägare står angivna. 

Kontakta vår kassör om ni har frågor eller funderingar kring debiteringen.

 

Räkneexempel 2021

Exempel 1: Har ej radgarage eller tvättnyckel. Skall betala 3 500 kr senast 2020-03-31 och 3 500 kr senast 2020-09-30 totalt 7 000 kr för året 2020

Exempel 2: Har radgarage men ingen tvättnyckel. Skall betala 4 450 kr senast 2020-03-31 och 4 450 kr senast 2020-09-30 totalt 8 900 kr för året 2020

Exempel 3: Har radgarage och tvättnyckel hela året. Skall betala 5 000 kr senast 2020-03-31 och 5 000 kr senast 2020-09-30 totalt 10 000 kr för året 2020

OBS! Enligt beslut på stämman 2018 ”Rengöring av gemensamma återvinningskärl, extra debitering för berörda” tillkommer 100 kr per berörd fastighet för 2020. 

(50 kr 2020-03-31 samt 50 kronor 2020-09-30).

P.S. Avgiften för sophämtningen debiteras av SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB