Ekonomi‎ > ‎

Ränta i privat deklarationen

Ränteavdrag i Inkomstdeklarationen för år 2020

Samfälligheten har ej haft några lån under 2020 och med det inga räntekostnader.


Ränteavdrag i Inkomstdeklarationen för år 2019

Samfälligheten har ej haft några lån under 2019 och med det inga räntekostnader.


Ränteavdrag i Inkomstdeklarationen för år 2018

Samfälligheten har ej haft några lån under 2018 och med det inga räntekostnader.

Ränteavdrag i Inkomstdeklarationen för år 2017

Samfälligheten har ej haft några lån under 2017 och med det inga räntekostnader.

Ränteavdrag i Inkomstdeklarationen för år 2016

Samfälligheten har ej haft några lån under 2016 och med det inga räntekostnader.


Ränteavdrag i Inkomstdeklarationen för år 2015

Föreningen har haft lån hos Nordea. (Lånet löstes under 2015, så nu har samfälligheten inga lån) 

Räntekostnaden för hela samfälligheten (exl. radgaragen) för år 2015 uppgick till 8 219 kr (10 342 kr-2 123  kr i intäktsränta=8 219 kr)

Alla husägare som ägt huset under året kan yrka avdrag med 35:- (18 219/229 hushåll=35,89)


Ni måste kontrollera om det skett ändringar under vilken punkt man skall yrka avdrag.

Vid punkt 8,1 fyller ni i beloppet enligt ovan.- på inkomstdeklarationen sida 1. Vid övriga upplysningar på sidan 2 skriver ni förslagsvis

"Vid punkt 8.1 har jag tagit upp en ränta på belopp enligt ovan kr .- Nordea Bank AB 516406-0120, för min andel i Malungsvägens Samfällighetsförening, org nr 716416-2468, fastighetsbeteckning xxx". 

xxx=T.ex. Vinkelmätaren 12


Om ni är flera ägare så får ni dela på räntekostnaden enligt er andel. Är man två som äger 50/50 så skall båda yrka avdrag med 17:- för 2015.

Det är valfritt att ta upp ränteavdraget.

Läs mer i på www.skatteverket.se


Ränteavdrag i Inkomstdeklarationen för år 2014

Föreningen har lån hos Nordea.

Räntekostnaden för hela samfälligheten (exl. radgaragen) för år 2014 uppgick till 19 866:- (31 387-11 521 i intäktsränta=19 866:-)

Alla husägare som ägt huset under året kan yrka avdrag med 86:- (19 866/229 hushåll=86,75)


När detta skrivs så var ej Inkomstdeklarationen för år 2014 tillgänglig på Skatteverket, så ni måste kontrollera om det skett ändringar under vilken punkt man skall yrka avdrag.

Vid punkt 53 fyller ni i beloppet enligt ovan.- på inkomstdeklarationen sida 1. Vid övriga upplysningar på sidan 2 skriver ni förslagsvis

"Vid punkt 53 har jag tagit upp en ränta på belopp enligt ovan kr .- Nordea Bank AB 516406-0120, för min andel i Malungsvägens Samfällighetsförening, org nr 716416-2468, fastighetsbeteckning xxx". 

xxx=T.ex. Vinkelmätaren 12


Om ni är flera ägare så får ni dela på räntekostnaden enligt er andel. Är man två som äger 50/50 så skall båda yrka avdrag med 43:- för 2014.

Det är valfritt att ta upp ränteavdraget.

Läs mer i på www.skatteverket.se


Ränteavdrag i Inkomstdeklarationen för år 2013

Föreningen har lån hos Nordea.

Räntekostnaden för hela samfälligheten (exl. radgaragen) för år 2013 uppgick till 46 944:- (55 126-8 182 i intäktsränta=46 944:-)

Alla husägare som ägt huset under året kan yrka avdrag med 204:- (46 944/229 hushåll=204,99)


För de med radgarage:
Räntekostnaden hela Radgarage samfälligheten för år 2013 uppgick till 3 269:-  (3 269 Nordea, det är även bokat en internränta till samf på 2 880:- men den får man ej göra avdrag på)

Alla med radgarage som ägt huset under året kan yrka ytterligare avdrag med 22:- (3 269/143 radgarage=22,86)

Sammanfattning ränteavdrag för 2013:

Eget garage                  204:-
Med radgarage             226-          

Vid punkt 53 fyller ni i beloppet enligt ovan.- på inkomstdeklarationen sida 1. Vid övriga upplysningar på sidan 2 skriver ni förslagsvis
"Vid punkt 53 har jag tagit upp en ränta på belopp enligt ovan kr .- Nordea Bank AB 516406-0120, för min andel i Malungsvägens Samfällighetsförening, org nr 716416-2468, fastighetsbeteckning xxx". 

xxx=T.ex. Vinkelmätaren 12


Om ni är flera ägare så får ni dela på räntekostnaden enligt er andel.

Självklart så behöver ni inte ta upp ränteavdraget, om ni inte vill......

Läs mer i på www.skatteverket.seRänteavdrag i Inkomstdeklarationen för år 2012

Föreningen har lån hos Nordea.

Räntekostnaden för hela samfälligheten (exl. radgaragen) för år 2012 uppgick till 65 669:- (72 766-7067 intäktsränta=65 669:-)

Alla husägare som ägt huset under året kan yrka avdrag med 286:- (65 669/229 hushåll=286,76)


För de med radgarage:
Räntekostnaden hela Radgarage samfälligheten för år 2012 uppgick till 12 738:-  (13 765-1027 ränta/avgift samf.=12 738:-)

Alla med radgarage som ägt huset under året kan yrka ytterligare avdrag med 89:- (12 738/143 radgarage=89,07)

Sammanfattning ränteavdrag för 2012:

Eget garage                  286:-
Med radgarage             375:-          

Vid punkt 53 fyller ni i beloppet enligt ovan.- på inkomstdeklarationen sida 1. Vid övriga upplysningar på sidan 2 skriver ni förslagsvis
"Vid punkt 53 har jag tagit upp en ränta på belopp enligt ovan kr .- Nordea Bank AB 516406-0120, för min andel i Malungsvägens Samfällighetsförening, org nr 716416-2468, fastighetsbeteckning xxx". 

xxx=T.ex. Vinkelmätaren 12


Om ni är flera ägare så får ni dela på räntekostnaden enligt er andel.

Självklart så behöver ni inte ta upp ränteavdraget, om ni inte vill......

Läs mer i på www.skatteverket.se