Ekonomi‎ > ‎

Underhållsplan

Vi uppdaterar vår underhållsplan

Vi kommer att ta hjälp av Kommittéerna och arbetsgrupperna.
När vi har en reviderad version, så kommer den att läggas upp på denna sida.

Sidan är under uppbyggnad........Samfälligheten är skyldig att ha en Underhålls‐ och förnyelsefond, då vi gemensamt äger och förvaltar gemensam egendom. 
För att kunna räkna ut avsättningen till en sådan, upprättas en underhållsplan.

Genom att bedöma den årliga kostnaden, för dels den åldersberoende komponentens inverkan och dels, det dagliga slitagets påverkan, kan man uppskatta den årliga kostnaden
för upprätthållande av ursprunglig standard och funktion. 
Denna kostnad varierar naturligtvis kraftigt från år till år, då underhållsbehoven på de olika anläggningarna inträffar vid olika tidpunkter. 
Underhållsplanen skapar förutsättningar för att periodisera dessa kostnader, och på ett kontrollerat sätt ackumulera resurserna som åtgår. 
Därmed undviker man att de boende vid vissa enskilda perioder tvingas till stora inbetalningar eller motsvarande lån.

En annan anledning till att upprätta en underhållsplan, är att föreningen ökar sin kunskap om anläggningarnas underhållsbehov. 
Vilket medför bättre kontroll och styrning av verksamheten.


http://www.villaagarna.se/Radgivning/Informationsskrifter/Samfallighetsforeningar/Underhall-och-fornyelsefond/

Exempel