Förvaltningen‎ > ‎Arbetsdagar‎ > ‎

Vårarbetsdag

Vårarbetsdagen var lördagen den 9 maj 2020

Pga. Covid-19 blev det ingen samling vid Klubbhuset. Många områden fixade egen lunch (extra bidrag för det i år)
Vädret var ganska fint och mycket blev gjort.

Besiktningen av våra lekplatser var ännu ej gjord, då vi väntade på att den nya på lekområde 2 skulle bli klar. 


Vårarbetsdagen var lördagen den 11 maj 2019
Det var fint väder så det gick bra att måla samt fixa på lekplatserna.
Dock finns det radgarage som behöver mera färg innan hösten.


Vårarbetsdagen var lördagen den 2 juni 2018
Detta pga. den sena våren.

Det var strålande solsken samt väldigt varmt.
Fyra containers beställda till 2 juni istället för 5 stycken, då en container användes istället 12 maj då arbetsdagen från början var planerad.


Vårarbetsdagen var lördagen den 13 maj 2017

Det var containrar och lunch som vanligt.


Lövupptagning! Lördagen den 22:a april 2017 med start kl.9.00 

Ni kanske kommer ihåg att det var det väldigt mycket snö på höstarbetsdagen. En del områden hann samla ihop löven innan, men inte alla därför denna extra arbetsinsats.

Tanken är att vi denna dag samlar ihop löven som finns kvar på marken och lägger dem i säckar och sedan ställer säckarna där containerna brukar vara. Styrelsen hyr sedan en mindre lastbil på mån-tis för att transportera bort säckarna. OBS! Endast löv i säckarna och se till att säckarna är stängda

Vi försöker att kratta ut sanden från våra grönytor till vägarna. Gör inga högar och endast sand får sopas ut, för blir det blandat med kvistar o dyl fungerar ej sandupptagningen.

Denna lapp har delats ut i era brevlådor.


Arbetsdagen var lördagen den 21 maj 2016

Tack för en bra arbetsdag! 

Mycket blev gjort denna dag,

 • Fastsättning av kantsten
 • Kallasfalt där det behövdes
 • Gräsfrö där det behövdes
 • Brädorna i våra parbänkar fick olja
 • Inoljning m.m. av våra lekredskap
 • Rensning av sly och växlighet
 • Målning av en gavel + långsida på Klubbhuset
 • Byte av tre fönster i Klubbhuset
 • Oljning av bänkarna samt hela altanen och rampen
 • Rensning av hängrännor samt målning av stuprör på Klubbhuset
 • Målning inomhus i Klubbhuset
 • Rengöring av skurmaskin i Klubbhuset
 • Målning av tre radgarage
 • Byte av lite panel på ett radgarage
 • Lite ny plåt på ett radgarage
 • Målning av P-rutor med vit färg
 • Byte av grannsamverkan skyltar
m.m.Arbetsdagen var lördagen den 9 maj 2015

Tack för ett fint arbete!


Mycket blev gjort denna dag,
 • Gruset från våra grönområden
 • Fastsättning av kantsten
 • Kallasfalt där det behövdes
 • Ny jord och gräsfrö där det var sönderkört samt vid nya stolpar 
 • Brädorna i våra parbänkar 
 • Målning och inoljning m.m. av våra lekredskap
 • Målning av en gavel + lite till på Klubbhuset
 • Byte av överliggare på altanen på Klubbhuset
 • Jord och gräsfrö till gräsmattan vid Klubbhuset
 • Grusat bakom Klubbhuset
 • Byte av panel på en gavel på ett radgarage
 • m.m.
Grannsamverkan skyltarna var slut och kommer att bytas senare

Ert kontaktombud informerade, om vad som ska göras i ert område

Läs mera i Nyhetsbrevet 2015-2
Var den 10 maj 2014Vi städar och gör fint på våra gemensamma ytor

Vi underhåller också vårt klubbhus, tvättgaraget samt radgaragen.

Vi kanske behöver byta eller måla något på våra lekplatser.
Det har kanske lossnat kantsten som måste åtgärdas, små potthål i asfalten lagas med kallasfalt.
Vi kanske behöver måla nya linjer i asfalten.

Om det är något ni tycker behöver göras i ert område kontakta er kontaktombud


Vi tar en paus i städandet kl. 13.00 med korv vid Klubbhuset!