Förvaltningen‎ > ‎Arbetsdagar‎ > ‎

Höstarbetsdag

Arbetsdagen var lördagen den 7 november 2020

Vädret var med oss denna dag, inte sol men ganska varm och det regnade inte.
Vi var något färre än vanligt pga Covid-19, men allt hanns med som vanligt.

Pga. Covid-19 blev det ingen samling eller lunch vid Klubbhuset, många områden hade fixat egen lunch (extra bidrag i år).

Många områden hade redan börjat med löven innan arbetsdagen, vilket är precis som det ska vara.

Träden hade fällt nästan alla löv.
Takrännor och annat blev också rensat från löv och annat.

Det sattes många blomsterlökar, så det blir nog fint till våren.

Det rensades och klipptes längs våra vägar, så snöröjningen skall komma fram.

Ett volträcke togs ned, ska ersättas med nytt nästa år.


Arbetsdagen var lördagen den 9 november 2019

Vädret var inte riktigt med oss denna dag, det regnade nästan hela arbetsdagen.
Vi var något färre än vanligt, men allt hanns med som vanligt.

Många områden hade redan börjat med löven innan arbetsdagen, vilket är precis som det ska vara.

Träden hade fällt nästan alla löv.
Takrännor och annat blev också rensat från löv och annat.

Det sattes många blomsterlökar, så det blir nog fint till våren.

Det rensades och klipptes längs våra vägar, så snöröjningen skall komma fram.


Arbetsdagen var lördagen den 10 november 2018

Träden hade ej fällt alla löven men troligen mer än häften på de flesta träden.
Takrännor och annat blev också rensat från löv och annat.

Det sattes många blomsterlökar, så det blir nog fint till våren.

Det rensades och klipptes längs våra vägar, så snöröjningen skall komma fram.


Arbetsdagen var lördagen 11 november 2017

Träden hade fällt nästan alla löven, så det blev stora mängder löv.
Det fungerade väldigt bra med containrar från SEOM som är mycket billigare än de vi tidigare hyrt in från
andra entreprenörer. Det fanns två containrar vid Klubbhuset och de behövdes.

Fönster i Klubbhuset blev utbytta, staket lagades, takrännor rensades och mycket sly blev
borttaget. 

Det fanns även blomsterlökar som planterades på olika platser inom området.


Arbetsdagen var lördagen 12 november 2016

Då det behövdes ansa träd och buskar, samt att några redan samlat löven i säckar, kunde vi ej ställa in arbetsdagen.
Det fanns endast en container vid klubbhuset.

Vi får återkomma med planeringen gällande löven. 
Det går bra att låna våra lövblåsar om ni vill ta upp löven på samfällighetens mark. e-post info@malungsvagen.se

Det var strålande väder med temperaturen runt 0 grader.
Dock hade det snöat ca 60 cm i veckan, så några löv kom inte upp, men mycket blev gjort ändå....

Vid uppstarten så berättade MK-trädgård om vad de har gjort samt planerna de kommande åren.
Webbtjänsten som innehåller trädinventeringen hittar ni här: www.treemapp.se 
Användarnamn: mktradgard
Lösenord: malus
På deras hemsida hittar ni även mobil appar till Iphone och Android.

Under förmiddagen lades det ut mjölkpapper på golven i Klubbhuset, så alla kunde gå in med skorna utan att förstöra det nya golvet.
Klockan 13.00 serverades det kokkorv och smörgåsar i Klubbhuset samt kaffe.

Det stora uppdraget för dagen var att se till att buskar och träd ej hindrar snöröjningen.
Ett annat uppdrag var att se till att våra dagvattenbrunnar var frilagda.

Några andra saker som blev gjorda
 • Mycket sly togs bort
 • Ansning av träd och buskar
 • Snöskottning vid Klubbhuset
 • Snöskottning vid parkeringarna och sopstationerna 
 • Montering av två fasta fönster i Klubbhuset 
 • Montering av tre stålvajrar i Klubbhuset, för upphängning av t.ex. ballonger
 • Målning inomhus i KlubbhusetArbetsdagen var lördagen 7 november 2015
Det regnade under nästan hela dagen, men mycket blev gjort ändå....
Nästan alla löven hade fallit och det fungerade väldigt bra med våra egna lövblåsar.

Klockan 13.00 serverades det kokkorv och smörgåsar vid Klubbhuset (Ingen grillkorv pga vädret).
Vi provade i år också att servera kaffe och The, vilket var uppskattat. 

Några saker som blev gjorda
 • Mycket sly togs bort
 • Ansning av träd och buskar
 • Grävning för dränering vid radgarage 3
 • Rensning av hängrännor  
 • Montering av plattor under 2 soffor i Klubbhuset
 • Målning inomhus i Klubbhuset
 • Tvättning av fönster ute och inne i Klubbhuset


Arbetsdagen var den lördagen 8 november 2014

Vi testade att använda lövblåsar och försöket var lyckat så det kommer vi att fortsätta med

Några saker som blev gjorda vid Klubbhuset:
 • Lägga plast i grunden   Redan klart utfört av Thomas Mb 147, då han ej kan deltaga på arbetsdagen
 • Gräva dagvattenbrunn för stupröret framför ingången och fylla brunnen med singel
 • Gräva bort buskar runt huset
 • Ta bort jord runt huset, används också för att fylla hålen där buskarna varit
 • Fylla singel runt huset
 • Ändra fallet på hängrännan över ingången
 • Byta några panelbrädor
 • Sätta upp vindskiva som saknas 
 • Montera gatunumret 145B


Arbetsdagen 2013 var lördagen den 26 oktober 

Mycket blev gjort denna dag också
Exempel på vad som blev gjort
 • Ansat träd och buskar på de gemensamma ytorna
 • Byte av 2 stycken dörrar i klubbhuset
 • Monterat godkända nödutrymningslås i Klubbhuset
 • Målat i Klubbhuset
 • Monterat klädhängare i Klubbhuset
 • Monterat förbandslåda i Klubbhuset 145B
 • Lagt i kallasfalt i några potthål
 • Demonterat fartgupp etc.
 • Fyllt sand i sandlådorna
 • Monterat 3 stycken nya lekredskap
 • Demonterat några lekredskap
 • Information om avfallshantering uppsatta