Förvaltningen‎ > ‎

Avfallshantering

Samfälligheten har ansvar för uppställningsplatserna för de gemensamma sopkärlen

Dessa sopkärl är endast till för hushållssopor!

Annat avfall samt sortering m.m. läs om hanteringen under fliken avfall som ni hittar under Husen.

Avgiften för avfallet delas på användarna och faktureras direkt från Sollentuna Energi.

Det ingår ej i Samfällighetens uppdrag att påkalla brister eller annat till dem, utan de måste ni som är avtalspart själv göra.

Det Samfälligheten gör, är att ha kontakt med Sollentuna Energi, för att få foldrar och annat material som underlättar sorteringen.

Samfälligheten har ett eget sopkärl utan för biltvätten.


Felanmälan av tömning av hushållsavfall eller trasiga kärl, sker direkt till Sollentuna Energi.

Kontakta kundtjänst Sollentuna Energi: info@sollentunaenergi.se eller telefon 08-623 88 00

Informera era grannar att ni redan har felanmält!

Sophämtning under helgdagar:
Deras entreprenör RenoNorden hämtar avfall från hushåll måndag till fredag, även "röda" dagar. 
Undantag är juldagen och nyårsdagen då ingen hämtning sker. 


Kärltvätt

I Sollentuna är det fastighetsägarens ansvar att rengöra sina sopkärl. 
Regelbunden rengöring minskar problem med dålig lukt och flugor sommartid och fastfrysning av påsar vintertid. 
Antingen väljer du att rengöra kärlen själv, eller så kan du anlita en entreprenör för tvättning. 

Ibland så köper samfälligheten in denna tjänst till samtliga kärl som finns (även de med egna kärl), så lyssna med samfälligheten innan ni tvättar själv eller beställer tvättning av kärlen.

Förslag på entreprenörer: 
TTS Trädgård & Sanering, tts.toprak@hotmail.com
Miljöhuset i Stockholm AB, http://miljohuset.info/karltvatt/

Fler entreprenörer finns säkert att hitta på internet.Abonnemang för hämtning

Som fastighetsägare måste du ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. 
Detta för att säkerställa att avfallet tas om hand på ett miljösäkert sätt enligt lagstiftningen.
Din soppåse ska lämnas till det system som kommunen föreskriver och får inte transporteras av andra än kommunen eller kommunens entreprenör. 
Därför ska soppåsen läggas i det gröna kärlet för regelbunden hämtning.

Hantering av hushållsavfall

Hämtning av hushållsavfall ingår i kommunens renhållningsansvar, vilket Sollentuna Energi utför på uppdrag av Sollentuna kommun.
Det är Sollentuna energi som ansvarar för att samla in, bearbeta och återvinna hushållsavfall och matavfall i kommunen. 

Läs mer om avgifterna på http://www.sollentunaenergi.se/avfall/

Läs mer om hanteringen under fliken avfall

Minska sopberget och avgiften för dig och dina grannar!