Förvaltningen‎ > ‎

Belysning

Belysningen på tvärgatorna, garagen samt gågatorna tillhör Samfälligheten

Dock ej de på kommunens gångväg, som går genom hela området, genom tunneln under Malungsvägen.

Vi använder kommunens ljusrelä. När vår belysning är tänd, så är deras det. 
Detta gör att lamporna kan vara tända dagtid, då kommunen felsöker sina lampor. (Brukar vara onsdagar).Det är 96 stycken park-armaturer som senast bytes 2003.
De är försedda med 50/70 W NaH lampor. Vi har ett antal armaturer som sitter på radgargen
De är försedda med Lysrörslampa Osram 23W/827 2700K 1550Lm och en driftstid på ca 6 000-10 000 timmar.

Anmäl trasiga lampor eller skadegörelse via vårt formulär under fliken kontakt


Gatubelysning på kommunal mark

Cirka 13 000 ljuspunkter lyser upp vår kommun på kvällar och nätter. 

Gatubelysningen tänds och släcks via ett ljusrelä som styrs av hur ljust/mörkt det är utomhus. 
Kommunen äger och ansvarar för belysning på gator, gång- och cykelvägar och i parker. 
I dessa områden sköter de underhåll och drift av armaturerna. 
För skolor med parkering och motionsspår sköter kommunen själva underhållet och i de fallen görs en ev. felanmälan till kommunens växel tel. 08-579 210 00. 
 

Felanmälan gatubelysning på kommunala gator 

Om du upptäcker en trasig gatubelysning i områden där kommunen sköter underhållet, kan du göra en felanmälan här. 
Deras arbete underlättas om du kan ange inte bara adressen, utan också numret på själva stolpen. 

Det sitter en klisterlapp ca 150–170 cm upp på varje stolpe (ex. nr 002902).
De har sedan ca 10 arbetsdagar på sig att laga felet, som kan bestå i allt från en trasig lampa till kabelfel. 
Vid dessa arbeten har de gatubelysningen tänd på dagen.