Förvaltningen‎ > ‎

Biltvätten

Välkommen till vår tvätthall!

Tvätthallen är för dig som bor på Malungsvägen, en fantastisk tillgång. 
Tillgängligheten är god och utrustningen är bra. 

De tre tvättplatserna är utrustad med vanlig slang för kallvatten, den högra platsen är även utrustad med en högtryckstvätt som är fast monterad. 
Det finns varmvattenberedare för varmvatten i tvätthink, samt två sämskskinns urvridare.

Att högtryckstvätta är bra både för miljön och plånboken

  • Sparar vatten 
  • Minskar behovet av kemikalier
  • Bättre för reningsverket (mindre mängd vatten att rena)
  • Det går snabbare att tvätta bilen

Hitta till Biltvätten

Tvätthallen lägger längst in på den första högra infarten på Malungsvägen, det står tvätthall på kartan. Karta

Unikt med en Biltvätt i en samfällighet

Tvätthallen som vi äger och förvaltar i vår samfällighet är unik. 
Inte så att vi är ensamma i Sverige om att ha en, utan därför att vi investerat i den, med ett miljöriktigt reningsverk som innebär, att den klarar alla de miljökrav kommunen ställer. 
Reningsverket bygger på en biologisk process och är helt automatisk.

Det är enkelt att nyttja tvätthallen. Hos vår kassör kvitterar du ut en nyckel mot en deposition på 500:-.
Det bokförs i vårt register att du har en nyckel, och årsavgiften som idag är på 1.000:- debiteras dig i samband med samfällighetsavgiften.
Kontakta någon i styrelsen eller mejla till: biltvatt@malungsvagen.se , om du vill ha en visning av hallen.

Med din nyckel har du fri tillgång att tvätta dina egna fordon när du vill. Då det är tre tvättplatser, är det sällan någon kö.

Biltvätten kräver miljö produkter!

Kemiska produkter som används vid fordonstvätten ska antingen uppfylla kraven för miljömärkning med Svanen eller Bra Miljöval eller ingå i
Kemikaliesvepets listor över godkända fordonstvättmedel eller särskilda avfettningsmedel. 

Varje månad läser vi av miljörelaterade värden som senare sammanställs och skickas till miljökontoret i Sollentuna kommun. 
En gång per år görs mer omfattande mätningar av extern konsult som också skickas till Sollentuna kommun. 
OM värdena är för höga, tvingas vi stänga anläggningen som vi investerat cirka 600.000:- i.

Avgifter se Ekonomi-avgifter


Ansökan om tvättnyckel

Då du inte vill tvätta längre

Om du vill avsluta ditt abonnemang på tvättnyckeln kontaktar du kassören i föreningen, så avförs du från registret och du får tillbaka din depositionsavgift.


Uppvärmning & ventilation
Under sommaren är bara utluftsfläktarna igång. 
På vintern hålls temperaturen på cirka 5-10 grader genom strålningsvärmare ovanför dörrarna.

Belysning
Samtliga tre platser har separata armaturer i taket.

Vad får jag göra i tvätthallen?
Du får tvätta ditt fordon t.ex. bil, motorcykel, fyrhjuling och moped. Om du äger den själv eller om det är ett tjänstefordon spelar ingen roll. 
Du får skifta vinter-/sommarhjul och tvärt om i hallen, då det ofta är krävs rengöring av hjulen som demonteras.
Att mecka är inte tillåtet och självklart får inget oljespill förekomma i tvätthallen.

Vilken utrustning finns tillgänglig?
I tvätthallen finns tre tvättplatser och alla har slang för kallvattnet. De är försedda med spolmunstycke av fabrikat Gardena. 
Den högra har dessutom en takmonteras högtryckstvätt. Det finns en gemensam varmvattenberedare så du kan fylla tvätthinken med varmvatten. 
Två av platserna har sämskskinns urvridare. Mellan tvättplatserna finns det utdragbara kraftiga draperier/gummidukar så man inte stänker på varandras bilar.

Hålla snyggt
Då du tvättat färdigt, och kört ut ditt fordon, ska du spola rent golvet efter dig. Utanför står en soptunna för blandsopor, där du lägger det som har samband med din tvättning.

Kontakt
Vi har en kommitté för biltvätten biltvatt@malungsvagen.se
Om du har synpunkter, positiva eller negativa, hör av dig till kommittén.

Det bästa för miljön är om du tvättar bilen på en bilvårdsanläggning, där vattnet renas innan det släpps tillbaka ut i naturen.