Förvaltningen‎ > ‎Biltvätten‎ > ‎

Ordningsregler

Vår biltvätt betingar ett högt värde både som fastighet och nyttjandet av den  


Det är en gemensamhetsanläggning för de som innehar en tvättnyckel. 

Vilket innebär att det ställer krav på var och en, att vara aktsam om den utrustning som finns.
Samt vara sparsam med vatten och el.

Då du ska använda biltvätten, förväntar du dig att allt är helt och snyggt. 
Så lämna den i samma skick, som du önskar att finna den i.


biltvatt@malungsvagen.se Om du har synpunkter, positiva eller negativa, hör av dig.