Förvaltningen‎ > ‎Biltvätten‎ > ‎

Reningsverk


Efter att ha fått ett föreläggande från Sollentuna Kommun, om att åtgärda reningsprocessen i den befintliga biltvätten på Malungsvägen i Sollentuna.

Styrelsen för Malungsvägens samfällighet tog ett beslut, att investera i en reningsanläggning som håller även i framtiden.

Valet föll på en biologisk reningsanläggning, som alltså utan tillsats av kemikalier rengör avloppsvattnet från biltvätten, till den nivå som krävs av Käppala Verken och Sollentuna Kommun. 
Den totala investeringen är i pengar mer än en halv miljon kronor, men i miljöhänsyn motsvarar det ett ännu större värde.