Förvaltningen‎ > ‎

Lekplatser

Vi har lekredskap på många olika ställen i vår samfällighet


Ni hittar mera information på undersidorna.

På sidan lekutrustning hittar ni också en karta på var lekredskapen finns.


Anmäl om det är något trasigt via vårt formulär under fliken Kontakt.
Om det finns skaderisk, så försök att stänga av lekredskapet och kontakta styrelsen omgående.
Lekområde 2, vid biltvätten (kontaktområde 1 (Mv 2))

Arbetet med den nya lekplatsen är klart!

Anläggningen av den ca 300 kvm stora lekplatsen påbörjades 2019 och är klar och besiktigad våren 2020. 

P.g.a Corona kommer vi inte ha någon invigningsfest i samband med öppnandet.

Underlaget i hela lekplatsen är fallskyddplattor, dels för minskat underhåll, men också för tillgängligheten för t.ex. rullstolar, barnvagnar etc.
Lekplatsen har kompletteras med en nybyggd sandlåda.
Under 2021 kommer det att komma en ny lekstuga.

Icke akuta fel kan också anmäls via telefon 08-123 505 99 (telefonsvarare)
Akuta larm vid skada ring: 112