Förvaltningen‎ > ‎

Lekplatser

Vi har lekredskap på många olika ställen i vår samfällighet


Ni hittar mera information på undersidorna.

På sidan lekutrustning hittar ni också en karta på var lekredskapen finns.Anmäl om det är något trasigt via vårt formulär.
Om det finns skaderisk, så försök att stänga av lekredskapet och kontakta styrelsen omgående.
Lekområde 2, vid biltvätten (kontaktområde 1 (Mv 2))

Arbetet med den nya lekplatsen är snart klart!

Anläggningen av den ca 300 kvm stora lekplatsen påbörjades 2019 och kommer att vara klar vecka 21 år 2020. 

Besiktning kommer att utföras v 22 (25-26 maj). 
Därefter under förutsättning att det blir godkänt kommer den vara öppen för lek.
P.g.a Corona kommer vi inte ha någon invigningsfest i samband med öppnandet.

Underlaget i hela lekplatsen är fallskyddplattor, dels för minskat underhåll, men också för tillgängligheten för t.ex. rullstolar, barnvagnar etc.
Lekplatsen kommer snart att kompletteras med en nybyggd sandlåda.
Under nästa år kommer det att komma en ny lekstuga.

Icke akuta fel kan också anmäls via telefon 08-123 505 99 (telefonsvarare)
Akuta larm vid skada ring: 112