Förvaltningen‎ > ‎Lekplatser‎ > ‎

Lekutrustning

Nedan finner ni vad och var vi har lekutrustning, inom parentes så anger vi vilken fastighet som ligger närmast.
Numret förklaras längre ner på sidan, detta nummer återfinnas på en del lekredskapen, de nya har istället ett serienummer på själva redskapet.
Vi behöver detta för att hålla reda på vilket lekredskap som avses vid besiktning och ev. skada etc.

Längst ner på denna sida hittar ni också en karta på var lekredskapen finns.Anmäl om det är något trasigt via vårt formulär.
Om det finns skaderisk, så försök att stänga av lekredskapet och kontakta styrelsen omgående.Ej akuta fel kan också anmäls via telefon 08-123 505 99
Akuta larm vid skada ring: 112

Våra lekplatser


Område 1 (Infarten till Mv på höger sida) 

Grönområde för lek och bollspel.

Område 2 (Mv 2)

Gungor: 2:31 Swing Bell Flower (Kod K008 Inköpt 2020)

Klätterställning: 2:41 Koala (Kod RS 127 Inköpt 2020)

Klätterställning med kana: 2:51 Jacob (Kod LM 003 inköpt 2020)

Fjädergunga: 2:21 (Inköpt 2013)

Sandlåda: 2:S1 (Kod LK20 2x2m Inköpt 2020)

Parkbänk: 2:P1 och 2:P2

Markering på marken: 2:H1 Hoppa hage 10st plattor (Inköpt 2020)

Fallskydd: Grå, grön och röd färg  tjocklek 35mm (hela ytan utom klätterställningar) (Inköpt 2020)
                   Grå färg tjocka plattor tjocklek 75mm (under klätterställningar) (Inköpt 2020)


Område 3 (Mv 40)
Fjädergunga: 3:21  Inköpt 2013

Lekstuga: 3:11 

Sandlåda: 3:S1 Byggd 2019            

Parkbänk: 3:P1 

Område 4 (Mv 68)

Fjädergunga MC: 4:22 och 4:23
Parkbänk: 4:P1 och 4:P2
Område 5 (Mv 114)
Sandlåda: 5:S1

Parkbänk: 5:P1
Område 6 (Mv 124)
Lekstuga: 6:11
Parkbänk: 6:P1
Område 7 (Mv 13)

Fjädergunga: 7:21
Sandlåda: 7:S1
Parkbänk: 7:P1 och 7:P2
Område 8 (Mv 51)
(Volträcke: 8:71) Kommer nytt under 2021
Område 9 (Mv 117)
Parkbänk: 9:P1
Stockbänk: 9:P2
Område 10 (Mv 145B Klubbhuset)
Sandlåda: 10:S1 Byggd 2019
Område 11 (Mv 155)
Kana: 11:61
Parkbänk: 11:P1
Område 12 (Mv 203)
Linbana: 12:91
Sandlåda: 12:S1 Byggd 2019   
Fjädergunga: 12:21
Parkbänk: 12:P1 och 12:P2
Område 13 (Mv 265)
Sandlåda: 13:S1
Lekstuga: 13:11
Parkbänk: 13:P1 och 13:P2

Bord: 13:B1
Område 14 (Mv 283)
Gungbräda: 14:G1  (Inköpt 2013)

Parkbänk: 14:P1
Utegym: 14:U1 (Inköpt 2014)

Förklaring av numreringen

Numret innan kolonet anger området, siffran efter kolonet anger vad det är för typ av lekredskap, sedan följer ett löpnummer, då det kan finnas flera likadana lekutrustningar på samma plats.
    
Typ av lekredskap:
0=Mål av något slag
1=Lekstuga
2=Fjäder gunga
3=Vanlig gunga
4=Klätterställning
5=Klätterställning med rutschkana
6=Rutschkana
7=Volt räcke
8=Klättervägg
9=Linbana

A=Avfall (soptunna)
B=Bord
G=Gungbräda
H=Hoppmarkering på marken
P=Parkbänk
S=Sandlåda
U=Utegym

Detta ger att  2:S1  2 betyder att det ett lekredskap i område 2 (Vid Mv 2), S anger att det är en sandlåda och 1 är löpnumret,

PDF Karta över lekplatserna