Förvaltningen‎ > ‎Lekplatser‎ > ‎

Lekutrustning

Nedan finner ni vad och var vi har lekutrustning, inom parentes så anger vi vilken fastighet som ligger närmast.
Numret förklaras längre ner på sidan, detta nummer återfinnas på lekredskapen.
Vi behöver detta för att hålla reda på vilket lekredskap som avses vid besiktning och ev. skada etc.

Längst ner på denna sida hittar ni också en karta på var lekredskapen finns.Anmäl om det är något trasigt via vårt formulär.
Om det finns skaderisk, så försök att stänga av lekredskapet och kontakta styrelsen omgående.Ej akuta fel kan också anmäls via telefon 08-123 505 99
Akuta larm vid skada ring: 112

Våra lekplatser


Område 1 (Infarten till Mv på höger sida) 

För t.ex. olika bollsporter.

Område 2 (Mv 2)

Gungor
2:31
Sandlåda             
2:S1
Klätterställning     
2:41
Lekstuga             
2:11
Kana                     
2:51
Fjädergunga     
2:21 (Inköpt 2013)
Parkbänk             
2:P1     
2:P2
Område 3 (Mv 40)
Fjädergunga     
3:21  (Inköpt 2013)
Lekstuga             
3:11
Sandlåda             
3:S1
Parkbänk             
3:P1
Område 4 (Mv 68)

Sandlåda             
4:S1
Fjädergunga häst   
4:21
Fjädergunga MC    
4:22
4:23
Parkbänk             
4:P1     
4:P2
Område 5 (Mv 114)
Sandlåda             
5:S1
Fjädergunga     
5:21
Parkbänk             
5:P1
Område 6 (Mv 124)
Lekstuga             
6:11
Träbyggnad -Cylinder Borttagen då det fanns risk för skada.             
6:12
Fjädergunga
6:21
Parkbänk             
6:P1
Område 7 (Mv 13)

Fjädergunga     
7:21
Sandlåda             
7:S1
Parkbänk             
7:P1     
7:P2
Område 8 (Mv 51)
Volträcke     
8:71
Område 9 (Mv 117)Klättervägg Borttagen 2018 då den ej uppfyllde gällande krav
9:81 
Parkbänk             
9:P1
Stockbänk
9:P2
Stubbfåtölj
9:P3
Område 10 (Mv 145B Klubbhuset)
Sandlåda             
10:S1
Område 11 (Mv 155)
Fjädergunga     
11:21
Kana                     
11:61
Parkbänk             
11:P1
Område 12 (Mv 203)
Linbana             
12:91
Sandlåda             
12:S1
Fjädergunga     
12:21
Parkbänk             
12:P1     
12:P2
Område 13 (Mv 265)
Sandlåda             
13:S1
Lekstuga             
13:11
Parkbänk             
13:P1     
13:P2
Bord
13:B1
Område 14 (Mv 283)
Gungbräda           
14:G1  (Inköpt 2013)
Parkbänk             
14:P1
Utegym
14:U1 (Inköpt 2014)

Förklaring av numreringen

Numret innan kolonet anger området, siffran efter kolonet anger vad det är för typ av lekredskap, sedan följer ett löpnummer, då det kan finnas flera likadana lekutrustningar på samma plats.
    
Typ av lekredskap:
0=Mål av något slag
1=Lekstuga
2=Fjäder gunga
3=Vanlig gunga
4=Klätterställning
5=Klätterställning med rutschkana
6=Rutschkana
7=Volt räcke
8=Klättervägg
9=Linbana

A=Avfall (soptunna)
B=Bord
G=gungbräda
H=Hoppmarkering på marken
P=Parkbänk
S=Sandlåda
U=UtegymDetta ger att  2:S1  2 betyder att det ett lekredskap i område 2 (Vid Mv 2), S anger att det är en sandlåda och 1 är löpnumret,

https://drive.google.com/file/d/0B-xhtEP6zgkLQmxxRzFtcVhEZ0U/view?usp=sharing