Förvaltningen‎ > ‎Lekplatser‎ > ‎

Besiktning

En årlig besiktning ska utföras av lekplatserna


Skötsel och Underhålls- Instruktioner:

Skötsel och Besiktning av denna lekplats sker enligt Europastandarden EN1176 1-11
Se alltid fabrikantens anvisningar gällande underhåll, utöver den så skall detta kontrolleras

Visuell översyn ca 1gg/vecka
 • Är allt helt? 
 • Finns lösa/vassa föremål i lekytorna? 
Funktions översyn ca 6gg/år
 • Kontroll av Kedjor/Leder/Slitdelar/Fallunderlag/Lösa delar/
En årlig besiktning av lekplatserna med protokoll
 • Riskbedömning 
 • Protokoll (Kopia till styrelsen)
Riskanalys enligt: 
. Lagar/föreskrifter(Plan&Bygglag Produkt-säkerh/-ansvarslagen) 
. Andra krav


Anmäl om det är något trasigt via vårt formulär.
Om det finns skaderisk, så försök att stänga av lekredskapet och kontakta styrelsen omgående.


Ej akuta fel kan också anmäls via telefon 08-123 505 99
Akuta larm vid skada ring: 112


Gällande Lekutrustning och Lekytor

Vid denna besiktning bedöms om lekplatsens säkerhet kan upprätthållas tills nästa årliga besiktning. 
Vid den årliga besiktningen skall alltid en helhetsbedömning göras på grundval av lekredskapens säkerhetsnivå, som kan ha påverkats av väder, utförda reparationer eller utbyte av komponenter. 
Brister som röta och korrosion beaktas särskild vid besiktning av äldre redskap. 
Besiktning ska utföras av person med fackkunskap och iakttagande av tillverkarens anvisningar. 

Varje år tar vi in extern hjälp för besiktningen.
Se alltid fabrikantens anvisningar gällande underhåll.

För våra lekplatser gäller:

En årlig besiktning av lekplatserna med protokoll

Lekredskap
Se alltid fabrikantens anvisningar gällande underhåll, utöver den så skall detta kontrolleras
 • Efterdragning av bultar och skruvförband
 • Planering av byte av plankor
 • Underhållsmålning
 • Underhåll av stötdämpande underlag
 • Smörjning

Sandlådor, parkbänkar och bord
 • Efterdragning av bultar och skruvförband
 • Planering av byte av plankor
 • Underhållsbehandling av träytor
 • Sandlådor rensas från skräp 
 • Ny sand påförs vartannat år.