Förvaltningen‎ > ‎Lekplatser‎ > ‎Besiktning‎ > ‎

Besiktning 2018-04

Vi börjar självklart med de som är A-klassade.

När det gäller låsning/fallskydd för dagvatten brunnarna. håller vi på att kolla vad SEOM (kommunen) använder.

Ett antal lekredskap kommer att tas bort på arbetsdagen den 2 juni, då de är utom räddning samt att de ej uppfyller dagens krav.
Bl.a. gäller detta klätterväggen 9:81 och klätterställningen 2:41
Linbanan kommer också att åtgärdas då.

https://sites.google.com/a/malungsvagen.se/malungsvaegen/foervaltningen/lekplatser/besiktning/besiktning-2015-05/Karta%20%C3%B6ver%20lekomr%C3%A5den%202015-09.png

Klicka på karta för att se en större karta.