Förvaltningen‎ > ‎Lekplatser‎ > ‎Besiktning‎ > ‎

Besiktning 2020-06

Vi börjar självklart med de som är A-klassade. Vilket det ej var några i år...

När det gäller låsning/fallskydd för dagvattenbrunnarna, håller vi på att installera dessa på våra brunnar.https://sites.google.com/a/malungsvagen.se/malungsvaegen/foervaltningen/lekplatser/besiktning/besiktning-2015-05/Karta%20%C3%B6ver%20lekomr%C3%A5den%202015-09.png

Klicka på karta för att se en större karta.