Förvaltningen‎ > ‎

Parkering

 

Det är parkering förbjuden i hela vårt område!

   (Gäller ej uppmärkta parkeringsplatser)


 


Parkering i max 7 dagar för fordon i drift!

• Vi parkerar våra bilar i första hand i våra garage eller på egna tomten/garageuppfarten för de med egna garage, eftersom det annars är svårt att få        platserna att räcka till.
 
• I andra hand använder vi de markerade parkeringsplatser.
 
• Om Ni har ett avställd fordon skall den parkeras i ert radgarage eller på egen tomt med garage.

• Vi stannar aldrig våra fordon en längre tid inom området som inte är avsett för bilparkering.

• Parkering på gräs eller andra grönytor är inte tillåtet. 

Ovan nämnda gäller även för hantverkare och deras fordon.

Informera också de som besöker Er vad som gäller i vår samfällighet.


Parkering är endast tillåten i max 7 dagar för fordon i trafik inom markerade parkeringsrutor i de gemensamma delarna i området. 
Skriftligt tillstånd från styrelsen krävs för längre tid eller annat fordon. 
Överträdelse kan beivras motsvarande kommunal taxa."
Om ni har en bil som måste stå parkerad längre än 7 dagar, glöm inte att anmäla detta till styrelsen.

Det finns möjlighet för de 10 i vår samfällighet som saknar garage att få hyra en uppmärkt parkeringsplats mot avgift enligt beslut på vår föreningsstämma 2015-02-19
Kontakta styrelsen om ni är en av dessa 10, om ni vill få en uppmärkt P-plats mot avgift.

Skyltningen inom vårt område är gjord i enlighet med bestämmelserna hos Transportstyrelsen. Om det är fordon som står fel!

Vi har på begäran tagit fram en snäll P-lapp, som kan användas för att berätta för era grannar att de gör fel.

Den är gjord för att skriva ut i A4 format, för att sedan klippas eller vikas, för att sedan läggas i en vanlig 1 eller 2 liters plastpåse. 
Fäst plastpåsen med lappen under vindrutetorkaren.
Om ni ej har en skrivare, e-posta parkering@malungsvagen.se eller kontakta ert kontaktombud, så ser vi till att ni får några exemplar i er brevlåda.

Ni hittar den snälla P-lappen här.

Om inte bättring sker efter er P-lapp, börja med att tala med ert kontaktombud.
Står bilen väldigt dåligt till t.ex. på gräsytor eller blockerar utfart etc. så tipsa arbetsgruppen på parkering@malungsvagen.se eller via formuläret om ni vill vara anonym.
Informera oss vilket datum, ni satte er P-lapp på fordonet.
Om parkeringsbestämmelserna inte efterlevs kan en kontrollavgift tas ut för det felaktigt parkerade fordonet.