Förvaltningen‎ > ‎

Radgaragen

Samfällighetens radgarage drivs i en egen samfällighet


Det ingår 143 st garage-platser i radgarage samfälligheten. 
Det är denna samfällighet som äger och förvaltar radgaragen.
Ni har nyttjande rätt för att parkera fordon.
Ni skall själva som delägare ombesörja samt bekosta byte av glödlampa samt smörjning av lås.

Om något är trasigt kontakta radgarage@malungsvagen.se eller använd vårt kontaktformulär.

Vi uppmanar alla att ställa in sina bilar i garagen, så att det finns lediga parkeringsplatser för gäster.


Årsavgift beslutas på årsstämman.

I garageplatsen ingår ström för motorvärmare.
De som använder motorvärmare måste ha en egen ”timer”.
Max 6 timmars inkoppling per dygn.

Garage-portarna bytes senast 1998.  
Reparation och byte av panel på långsidan på radgarage nr 3 Klart 2016
Panelen bytes senast 2017 på radgarage 1, de flesta andra fick ny panel 2005.Laddhybrid och El-bil , El-moped och El-MC.

OBS! Det går bara att ladda via vanlig 230V stickpropp i våra radgarage (max 10A).
Så det kommer troligen ej att fungera med en el-bil.

Om ni planerar att ladda er laddhybrid bil eller annat fordon i radgaraget måste ni först kontakta styrelsen.

Inga fasta installationer får göras utan styrelsen godkännande. Som t.ex. garageöppnare.

Vad får du använda radgaraget till?
Syftet med ett garage är att på ett bekvämt sätt kunna parkera sitt motorfordon.


Det är inte tillåtet att utföra reparationer eller verkstadsarbeten i eller i anslutning till garaget.
Det är tillåtet att utföra enklare uppgifter, som exempelvis kontroll av oljenivå eller påfyllning av spolarvätska.

Vad får du förvara i garaget?
Förutom fordonet får du i garaget förvara, en uppsättning av extrahjul, exempelvis sommar- eller vinterdäck.
Utöver detta kan enstaka cykel och mindre verktygslåda i plåt godtas.
Det är inte tillåtet att förvara brandfarliga vätskor eller andra föremål än ovanstående i garaget.
 
Det är inte tillåtet att bygga väggar eller annat som kan hindra vid utrymning åt sidorna.
(Att bygga väggar kräver bygglov)

Ni får ej byta lås på porten (det finns en huvudnyckel för tillsyn).

Styrelsen har beslutat att från och med 2:a Februari 2018 INTE tillåta montering av garageportsöppnare där låscylindern samt de nedre låsklackarna i portbladet tas ur bruk.

Detta är på förekommen anledning då ett inbrottsförsök skett och porten gick sönder så pass att den måste bytas.
När låsklackarna i portbladet inte används så är det möjligt att bända/vika upp portbladet vilket leder till att portbladet böjs så pass mycket att den inte  går att laga.

Öppnarna som monterades av Modulbyggen använder sig av låsklackarna i sitt system samt att låscylindern kan användas om t.ex. öppnaren går sönder vilket betyder att de öppnarna ÄR godkända.Fortfarande är det flera som också använder sitt garage som förråd. Detta är inte heller tillåtet.
Var god att åtgärda detta snarast!

Brandsyn sker årligen!

Senaste inventeringen visade att det kvarstår brister!
Dessa brister måste åtgärdas snarast!


Överträdelse kommer beivras.
Se ordningsregler nedan.ORDNINGSREGLER
MALUNGSVÄGENS RADGARAGESAMFÄLLIGHET
Ordningsregler enligt § 21 stadgarna, antagna vid stämman den 21 februari 2013.

1. Radgarage samfällighetsavgiften, skall fakturerat belopp betalas i sin helhet senast på förfallodagen. 
Vid försenad inbetalning debiteras påminnelseavgift samt dröjsmålsränta enligt räntelagen.

2. Radgaraget skall endast användas för parkering av fordon. 
Det är inte tillåtet att förvara brännbart material eller lättantändliga vätskor i radgaragen samt att inga mellanväggar får finnas. 
Överträdelse mot detta kan beivras.

3. Radgaragen skall hållas låsta. 
Om låsanordningen eller annat inte fungerar, skall detta omedelbart meddelas till styrelsen. 
Invändig belysningskälla bytes och bekostas av envar.

4. El-uttagen får endast användas till motor-/kupévärmare för fordon som är parkerade i garagen. 
Timer med inställning på max 6h driftstid per dygn skall användas. 
Missbruk kan beivras med ett belopp motsvarande årsavgiften för radgaraget.

5. För de med el-fordon måste ägaren teckna separat elavtal med styrelsen.
Missbruk kan beivras med ett belopp motsvarande årsavgiften för radgaraget.