Förvaltningen‎ > ‎

Samfällighetens mark

All mark inom, utöver den egna och andras tomter samt kommunens mark, är upplåten till Samfälligheten.
Den samfällda marken är gemensam och ska kunna nyttjas av alla.


En förutsättning för detta är att den är tillgänglig för alla och inte spärras av med häckar, staket, jordvallar eller andra byggnationer. 

Detta gäller även alla typer av fordon, såsom bilar, släpvagnar mm.
Sådant förfarande kan jämställas med egenmäktigt förfarande och kan beivras.


Nyttjande av samfällighetens mark är tillåten max 24 timmar (för byggmaterial och sopor etc.) utan skriftligt tillstånd från styrelsen!

Ni måste se till att ingen kan skada sig på byggnadsmaterialet eller soporna, tänk på att barn är nyfikna. 
Självklart så måste man återställa marken om den blivit skadad efter "lånet"

Kontroller er tomtgräns själv genom att logga in på Lantmäteriet med e-legitimation innan styrelsen påkallar olovligt nyttjande. http://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/

Det finns möjlighet för de 10 fastighetsägare i vår samfällighet, som saknar garage att få hyra en uppmärkt parkeringsplats mot avgift, enligt beslut på vår föreningsstämma 2015-02-19
Inga andra giltiga tillstånd finns för fastighetsägare, för att få nyttja samfällighetens mark.
Om ni ser någon överträdelse mot detta, kontakta styrelsen, det gör bra att vara anonym via formuläret.Ytan som Samfälligheten förvaltar uppgår till 31 700 kvadratmeter.

Värt att veta är att "Stora Malungsvägen" tillhör kommunen, samt gång/cykelvägen som går under och genom Malungsvägen.
Ett område runt dessa vägar tillhör kommunen, samt en del framför Klubbhuset.


Om ni har ett tips på vad någon yta kan användas till, så läs mera under arbetsgrupper.
Ni hittar Träd/grönområden gruppens senaste policy under sidan träd.

Listning på undersida


Underordnade sidor (2): Grönytor Träd