Grönytor

Vi köper in gräsklippning som en tjänst av MK trädgård AB

Vi har ett fast pris för gräsklippningen per år.

Om det skall rensas sly eller annat, som vi ej kan klara själva så tar vi in offerter. 

Om ni har ett tips på vad någon yta kan användas till, så läs mera under arbetsgrupper.