Förvaltningen‎ > ‎

Trafik

Kommunen har infört lokala trafikföreskrifter enligt nedan

Sollentuna kommun har i STFS kungjort nya trafikföreskrifter

 
Sollentuna kommun har i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS, kungjort nya trafikföreskrifter som vi har skyldighet att underrätta er om.

Du når trafikföreskrifterna genom att använda nedanstående länk, sök efter Malungsvägen i Sollentuna kommun.
 
Med vänliga hälsningar
Sollentuna kommun

Beslut(Det kan bli ett polisärende om man kör för fort eller ej lämnar företräde, då våra Gångfartsområden och Gågator är fastställda av kommunen). 


Vägskyltarna skall kanske kompletteras med flera skyltar

Det är därför röret är så långt för tillfälligt.      På Malungsvägen (Kommunens väg) är det 30 km/h.


Tänk på att ni har väjningsplikt när ni skall ut på "stora Malungsvägen".


 

 Krypfart / gångfart är det som gäller i hela vårt område ca 7 km/hGångfart- Att låta bilen gå på grundgas (utan något tryck på gaspedalen) med 1:ans växel i är en bra rekommendation (max 7 km/h). 

Läs mer på transportstyrelsen sida:

På en gågata och i ett gångfartsområde gäller särskilda krav. 

På våra tre tvärgatorna får man parkera på uppmärkta platser, max 7 dagar.

OBS! Det är inte tillåtet att parkera på Samfällighetens grönområden. 

Terräng
Ett vanligt misstag är att många parkerar sitt fordon eller del av fordonet i terräng. Tänk på att det är förbjudet att stanna och parkera i terräng. Med terräng menas allt som inte är väg. 
Det innebär att du inte får parkera ditt fordon längs med en gata där en del av fordonet står utanför den yta som är avsedd för motorfordon. Gångfartsområde
  • Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. 
  • Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. 
  • Du som är förare har väjningsplikt mot gående.Alla andra gator är gågator, där är det förbjudet att köra med motorfordon!GågataDu får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart.

Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. 

Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för

  • varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan,
  • transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan,
  • transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller
  • transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.
Det råder alltid parkerings förbud på gågator.  


Även cyklar och andra fordon skall framföras i gångfart. 

Föräldrar ansvarar för att sina barn/ungdomar också känner till dessa regler.

 


Trafikskyltar inom området skall respekteras av alla fordon inklusive cykel. 
Överträdelse kan beivras enligt i trafikförordningen.