Husen‎ > ‎

Avfall

Allmän information 

Sophanteringen är ett kommunalt ansvar och här försöker vi bara informera om vilka regler som gäller.

Det ingår ej i Samfällighetens uppdrag att påkalla brister eller annat till kommunen eller deras entreprenör (Sollentuna Energi), utan de måste de som är avtalspart själv göra.

Det Samfälligheten dock gör, är att ha kontakt med Sollentuna Energi, för att få foldrar och annat material som underlättar sorteringen.

Abonnemang för hämtning

Som fastighetsägare måste du ha ett abonnemang för hämtning av hushållsavfall. 
Detta för att säkerställa att avfallet tas om hand på ett miljösäkert sätt enligt lagstiftningen.
Din soppåse ska lämnas till det system som kommunen föreskriver och får inte transporteras av andra än kommunen eller kommunens entreprenör. 
Därför ska soppåsen läggas i det gröna kärlet för regelbunden hämtning.

http://www.sollentunaenergi.se/avfall/Hantering av hushållsavfall

Hämtning av hushållsavfall ingår i kommunens renhållningsansvar, vilket Sollentuna Energi & Miljö AB utför på uppdrag av Sollentuna kommun.
Det är Sollentuna Energi & Miljö AB som ansvarar för att samla in, bearbeta och återvinna hushållsavfall och matavfall i kommunen. 


https://www.seom.se

Så fungerar vågsystemet

Sollentuna tillämpas viktbaserad taxa vilket innebär att den som källsorterar kan minska sina kostnader. 
Avfallet i det gröna och det bruna kärlet vägs vid tömning, nedan förklarar vi hur det fungerar.

Viktavgift och vägning av hushållsavfall och matavfall i kärl

Idag sker hämtning av hushållsavfall och matavfall i kärl med baklastande 2-facksbilar, utrustade med ID- och viktregistrering. 
Avfallet som ligger i kärlet vägs och vikten ligger sedan som grund för fakturering (läs om hur vägningen går till längre ner). 
En tömningsavgift per kärl tillkommer (undantag behovshämtning när båda kärlen ställs ut samtidigt).

Identifiering och vägning av kärl - Utrustning
Kärl (140-660 liter) för insamling av hushållsavfall och matavfall är utrustade med transpondrar (tagg) för identifiering av abonnent. 
Hämtningsfordonet är utrustat med vågutrustning som ska följa föreskrifterna STAFS 2006:10 från SWEDAC, föreskrifter och allmänna råd om automatiska vågar. 
Vågutrustningen kröns (verifieras) minst en gång per år av ackrediterad kontrollant. 

Vägning av kärl

Vikten för kärl och avfall registreras av vågsystemet på bilen, varefter kärlet töms. Därefter vägs taran, dvs kärl och eventuellt kvarvarande avfall. 
Mellanskillnaden, den mängd avfall som tömts ur kärlet vid det aktuella hämttillfället, beräknas och är den vikt som ligger till grund för debitering vid hämttillfället. 
Eventuellt avfall som finns kvar i kärlet, t.ex. vid fastfrysning, debiteras alltså inte dubbelt.

Hämtning sker på tisdagr, så ställ ut kärlen på måndagen!

Vänd ditt sopkärl rätt!
Bor du i småhus, kan du bidra till förbättrad arbetsmiljö för hämtpersonalen, genom att vända sopkärl med handtag och hjul utåt, mot sopbilen. 
Eftersom kärlen ofta är tunga blir det en stor belastning för personalens axlar och armar, om de måste vända varje kärl innan de dras till sopbilen.

Hitta alltid det senaste på https://www.seom.se/avfall/min-sophamtning/Dags för rengöring av era/dina sopkärl?

Kärltvätt
I Sollentuna är det fastighetsägarens ansvar att rengöra sina sopkärl. 
Regelbunden rengöring minskar problem med dålig lukt och flugor sommartid och fastfrysning av påsar vintertid. 
Antingen väljer du att rengöra kärlen själv, eller så kan du anlita en entreprenör för tvättning. 

Ibland så köper samfälligheten in denna tjänst till samtliga kärl som finns (även de med egna kärl), så lyssna med samfälligheten innan ni tvättar själv eller beställer tvättning av kärlen.

Förslag på entreprenörer: 
TTS Trädgård & Sanering, tts.toprak@hotmail.com
Miljöhuset i Stockholm AB, http://miljohuset.info/karltvatt/

Fler entreprenörer finns säkert att hitta på internet.

TIPS!

  • Rengör dina kärl regelbundet
  • Lägg tidning i botten för uppsamling av fukt
  • Använd en ventilerad påshållare till ditt matavfalHär hittar ni också mera information: http://www.sopor.nu/      http://www.avfallsverige.se/

http://www.sopor.nu/
http://www.sopor.nu/Fett

Häll inte fett i avloppet! 

Matolja och fett som hälls i diskhon stelnar i rören och orsakar lätt stopp. 
Istället kan du torka ur stekpanna och kastrull med hushållspapper och slänga i soporna. 
Större mängder fett kan du samla upp i en plastflaska och sedan slänga i brännbart hushållsavfall. 
För att lättare hälla fettet i flaskan kan du använda en tratt. 
Sollentuna Energi har trattar som kan hämtas i receptionen, på kontoret Knista Gård. 
De har tyvärr ingen möjlighet att skicka dessa.

http://www.sollentunaenergi.se/avfall/


http://www.sollentunaenergi.se/avfall/

Grönt kärl=Brännbart avfall


http://www.sollentunaenergi.se/avfall/
http://www.sollentunaenergi.se/avfall/


Brunt kärl=Matavfall
Röd miljöbox=Farligt avfall


http://www.ftiab.se/

Närmaste Återvinningsstation finns på Hedemora vägen

Behållare finns för tidnings-& returpapper samt förpackningar av glas, papper, metall och plast samt små batterier.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) http://www.ftiab.se/ som ansvarar för alla återvinningsstationer för insamling av förpackningar och tidningar, har under maj 2012 bytt entreprenörer och lagt om transporterna. 
Innan de nya rutinerna trimmats in kan det därför förekomma en del störningar i form av överfulla behållare och efterföljande nedskräpning.

Observerar du behov av tömning eller städning av en återvinningsstation, anmäl detta till FTI:s kundtjänst via webbformulär eller på tel. 0200-88 03 11.


Återvinningscentraler http://www.sorab.se/
Information om köksavfallskvarnar i Sollentuna 

I Sollentuna finns sedan ett antal år ett insamlingssystem för matavfall i kärl från hushåll och verksamheter, 
som ur miljösynpunkt anses vara det idag bästa sättet att samla in matavfall för biogasproduktion. 

Detta har Miljö- och byggnadsnämnden beslutat ligga till grund för att inte godkänna anslutning av 
köksavfallskvarn till det kommunala ledningsnätet i Sollentuna, annat än i undantagsfall då beslut finns om 
särskilda godkända skäl.