Husen‎ > ‎

Brevlåda

Brevlådors placering och utformning

Du som bor i villa i tätort - placera din brevlåda utmed vägen på utsidan av ditt staket, häck eller liknande med brevlådeöppningen vänd mot gatan.

På begäran från vår brevbärare.

Tänk på att skotta ordentligt vid brevlådan. Då jag cyklar de flesta dagar för att leverera din post, skulle jag vara tacksam att det inte ligger snövallar vid din brevlåda.

/Brevbäraren

Namnskylt och mått

På brevlådan ska det finnas namnskylt med minimimåtten 200 x 25 mm med uppgift om husnummer eller motsvarande samt namn och/eller företag.

Posten, Citymail, Fria Postoperatörers Förbund, Tidningsutgivarna och de fackliga organisationerna har gemensamma riktlinjer för hur en postlåda ska vara utformad och hur den ska placeras.
 • En postlåda ska klara en försändelse med måtten 80x250x350 mm.
 • Avståndet från marken till inkastet ska vara en meter (90-110 cm).
 • Försändelser ska kunna stoppas i rakt uppifrån, rakt framifrån eller däremellan.
 • Utdelning ska kunna göras med en hand.
 • Luckan på en frontmatad låda ska öppnas inåt eller utåt. Locket på en toppmatad låda ska öppnas framifrån.
 • Försändelsen ska själv falla på plats utan att man behöver stoppa i fingrar i lådan. 
 • Lådan ska inte ha några vassa delar.
 • Fästanordningen får inte sticka ut på insidan och skruvar ska inte kunna lossna.

Kvalitet

 • Postlådan ska tåla yttre påverkan, väder och hålla i 6-8 år, plastlådor ska klara slagprov vid - 20° C i 24 timmar.
 • Fästanordningen ska klara en belastning på 100 Newton utan att deformeras mer än 10 mm.

Säkerhetsklasser

 • Lådor i säkerhetsklass 1 ska ha ett lås med minst 200 nyckelkombinationer och vara försedd med så kallat fiskningsskydd.
 • Lådor i säkerhetsklass 2 ska ha ett lås med minst 500 nyckelkombinationer, vara försedd med så kallat fiskningsskydd och klara ett inbrottsförsök med skruvmejsel.

Ansvar

Du som fastighetsägare ansvarar för uppförande, märkning och eventuell flytt av brevlåda.

Posten talar om var du lämpligen bör placera din brevlåda. 
Fråga gärna din brevbärare!

Läs mera på Posten.se