Husen‎ > ‎

Dagvatten

Vad är dagvatten?

Dagvatten är vatten som tillfälligt rinner på markytan. 
Oftast menar man vatten från hårdgjorda ytor så som hustak, vägar, parkeringsplatser och stenläggningar. 
Det mesta dagvattnet är regn eller smältvatten från snö och is. 
Om någon står och tvättar bilen på en gata så räknas tvättvattnet som dagvatten eftersom det är vatten som tillfälligt rinner på en hårdgjord yta. 
Det finns ingen definition av dagvatten i svensk lagstiftning

Vårt dagvattnet är anslutet till SEOM

Dagvattnet skall vara kopplat till SEOM eller så måste ni ta hand om vattnet på er egen tomt.
Tänk på att Ni måste ta hand om snön också.

Läs mera på:


Dagvatten

"Dagvatten och snö ska hanteras på den egna tomten."