Husen‎ > ‎

El

Elnät

Det är SEOM, Sollentuna Energi & Miljö AB som är nätägare.


De har en Effektavgift som de tar ut vardagar kl. 07-19 (övrig tid ingen avgift).

De som har en klump på utsidan av elskåpet (Antenn) kan få mera uppgifter om effekt samt att alla faser m.m. fungerar.
Se manualen.

Elförbrukning

Skaffa en login på Sollentuna Energi och se din el förbrukning,
Plocka fram senaste fakturan och skapa en login på deras sida.

När det blir elavbrott

Har du ingen ström? Kontrollera först proppskåpet/säkringarna. 
Om propparna är hela kan du titta ut för att se om gatubelysningen och belysningen i hus runt omkring har slocknat.

Driftsinformation


I mobilen
Elhandel

Sollentuna Energi Handel AB är ett lokalt förankrat elhandelsbolag. 

De verkar i huvudsak i den egna kommunen och dess närområden. 
De är ett starkt alternativ med en uttalad miljöprofil som tål att jämföras. Minska din förbrukning

Det går att spara energi genom att ändra sina vanor!

  • Sätt lock på kastrullen: Vid kokning minskar energiförbrukningen med 80 procent om du använder lock. 
  • Använd kastruller med plana bottnar och samma storlek som plattan.
  • Diska med fylld maskin: Om du lyckas minska antalet körningar med diskmaskinen med 20 procent kan elförbrukningen minska med ca 160 kWh/år.
  • Genom att tina fryst mat i kylen blir kvaliteten bättre och kylskåpet drar mindre energi.
  • Sänk inomhustemperaturen: En minskning av inomhustemperaturen med en grad ger cirka fem procents mindre energikostnad.
  • Tilläggsisolera/byt fönster: I ett 70-talshus står fönstren för cirka 25 procent av värmeförlusterna.
Testa att fylla i era uppgifter i Energikalkyl


Elsäkerhet

Som småhusägare är du själv ansvarig för att den fasta elinstallation är säker. 

Det elarbete som du får utföra på egen hand är mycket begränsat. 
Du får till exempel montera apparater med stickpropp om du har kunskapen att göra detta. Övriga installationer ska alltid utföras av en behörig elinstallatör.
Om du är osäker på vad du får göra själv, kan du fråga om råd i butiken där du köpte produkten, eller kontakta en behörig elinstallatör.

Det här får du göra själv
  • Byta proppar och glödlampor.
  • Montera stickproppar, sladduttag och sladdströmbrytare.
  • Ersätta ytterhöljet för eluttag och strömbrytare.

GÖR DITT HEM ELSÄKERTInstallera Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är ett komplement till säkringarna i en elcentral.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Residual_Current_Device.jpg/250px-Residual_Current_Device.jpg