Husen‎ > ‎

Eldning

Eldning utomhus

I kommunens renhållningsordning står att öppen eldning i tätbebyggt område ska undvikas även om det sker med torrt, vedartat avfall. 
Det är förbjudet att bränna fuktigt trädgårdsavfall (t ex gräs, blast, löv, och färska kvistar).
Det finns inga speciella tidpunkter på året när eldning är tillåten.

Totalt eldningsförbud meddelas av länsalarmeringscentralen.

Trädgårdsavfall ska i första hand komposteras.


Grillning

På sommaren är det många som eldar och grillar i naturen och olycksrisken är stor. Men är du bara vaksam kan de flesta missödena undvikas.
Är det varmt och torrt ute, elda på grus-/jordunderlag och håll avstånd till gräs och buskar. 
(Råder eldningsförbud, är det ej tillåtet att elda i det fria, se kommunens hemsida). 

Att grilla på egen tomt är dock tillåtet året runt.
Ha alltid vatten eller annan möjlighet till släckning av grillen om något skulle gå fel. 

Använd  bara briketter och kol avsett för grillning i grillen, ej trä eller annat material.

Var noga med att släcka grillen efter användning och släng inte varm aska i soptunnan, låt den svalna först.

Använder du engångsgrill är det viktigt att du placerar den rätt. 

Engångsgrillar blir mycket varma på undersidan och kan orsaka bränder i bänkar och bord av trä eller i markvegetationen. 

Placera därför alltid grillen på obrännbart underlag, som grus eller sand. 
Var noga med att släcka engångsgrillen ordentligt och tänk på att inte lämna kvar den i naturen.

Använder du gasolflaskor till grillen så var noga med att stänga av dem och förvara dem stående upprätt.

Tänk även på att det finns regler på hur du transporterar gasflaskor. 
Detta gäller när du behöver byta ut din flaska eller vid nyköp.
Se information i nedanstående länk.

Texten nedan är tagen från kommunens hemsida 

Vedeldning 

I Sollentuna gäller så kallad trivseleldning
Trivseleldning innebär att du får elda upp till fyra timmar per tillfälle och högst två tillfällen per vecka när du eldar med ved, till exempel i din eldstad eller kakelugn.

Eldar du med ved? 

Då är det viktigt att du eldar på rätt sätt, så att du släpper ut så lite föroreningar som möjligt och så att du inte stör dina grannar.


Eldning i braskamin, öppen spis eller kakelugn
Vedeldning i tätbebyggda områden leder ofta till störningar för de omkringboende. 
Röken innehåller sot, partiklar och flyktiga organiska ämnen som kan besvära många människor. Särskilt känsliga för rök från vedeldning är astmatiker och allergiker.


Med en bra anläggning, torr ved och riktigt utförd eldning kan riskerna för olägenheter både för dig själv och för omgivningen minskas. 
Ett bra sätt att kontrollera att man eldar rätt är att titta på röken. Den ska vara vit eller nästan osynlig. Om röken är svart och luktar kraftigt är förbränningen ofullständig vilket ökar utsläppen av farliga ämnen.

I Sollentuna kommun är så kallad trivseleldning tillåten. Med trivseleldning menas eldning upp till fyra timmar och vid högst två tillfällen per vecka. Det är du som eldar som ansvarar för att eldningen inte medför problem för omgivningen.

Elda på rätt sätt

Vedeldning är en konst. För att minska risken för olägenheter bör du som eldar med ved tänka på följande:

  • Använd endast torr ved. Veden bör ha torkats under tak i ca 1 år.
  • Se till att snabbt få fyr och hög temperatur i eldstaden när brasan tänds.
  • Pyrelda inte. Luftspjället till eldstaden ska vara öppet så att tillräcklig lufttillförsel finns för fullständig förbränning.
  • Elda aldrig med målat eller impregnerat virke. Det innehåller tungmetaller som frigörs vid förbränning.
  • Det är inte tillåtet att elda hushållsavfall.
  • Undvik att elda vid väderförhållanden då inversion råder, det vill säga när luften lägger sig som ett lock över bebyggelsen.

Bygganmälan

Innan installation av en eldstad krävs att du gör en bygganmälan till kommunens miljö- och byggnadsnämnd. 
De flesta nya braskaminer eller vedpannor som säljs idag är miljögodkända. 
På Sveriges Tekniska Forskningsinstituts (SP) webbplats kan du se vilka vedpannor och kaminer som klarar utsläppskraven.