Husen‎ > ‎

Husdjur

Alla husdjur kräver vård och tillsyn.

Se till att ni har en god kontroll över Era husdjur. 

Det är inte tillåtet att ha lösspringande hundar i vårt område.

Under tiden 1 mars till 20 augusti måste ni hålla Era hundar under extra stor uppsikt när Ni är ute i naturen.

Det framgår av §16 i lagen (SFS 2007:1150) om tillsyn över hundar och katter.

När ni rastar era hundar måste ni ta med påsar och plocka upp efter hunden.
Ta med påsarna hem till er soptunna, eller använd de av kommunen uppsatta, för detta ändamåls tunnor.

Tänk också på, att många barn och vuxna kan vara rädda för hundar.

Om ni är kattägare är det er skyldighet att ha katterna på ett sådant sätt, att de inte stör er omgivning.

Störs du av katter eller hundar i ditt närområde, kontakta först och främst ägaren. Om problemen kvarstår, kontakta styrelsen.


Från kommunens hemsida...

För hundägare

Generellt råder kopplingstvång i hela Sollentuna kommun. Hundar får bara vara lösa på den egna tomten och vissa skogsområden.

Hundar får inte vistas inom områdena
 • Sollentuna köpcentrum
 • Stinsens köpcentrum
 • Sollentuna kyrkogård 
 • Silverdals griftegård 
 • Rösjöbadet 
 • Badplatsen vid Torparängen vid sjön Norrviken.
Dessutom inte i nära anslutning till anlagda motionsspår och vid rastning i nära anslutning till anlagda skidspår i hela kommunen.
I de anlagda skidspåren vid Rösjön (rösjöspåren)på sjön Norrviken, på Sollentuna golfbana samt på Swartinge golfbana och Rotebro Pay&Play golfbana där endast skidåkning är tillåtet.
På Järvafältet råder koppeltvång hela året.
Ett tips för dig som vill låta din hund springa fritt utan risker för vare sig hunden eller andra kan besöka någon av kommunens hundrastgårdar.

Hundrastgårdar finns vid
 • Rotebro vid Rotebrovägen, på en höjd norr om Rotebrovägen alldeles intill E 4:an 
 • Norrviken vid Landsvägen, söder om Sollentuna kyrka, norr om Karlslundsvägen i anslutning till de stora öppna ängsytorna 
 • Häggvik i skogspartiet mellan Norrvikenleden och Hammarbacken norr om Statoil
 • Edsberg i skogspartiet mellan Skyttevägen och Lodvägen
 • Kärrdal i skogsparti norr om Kärrdalsskolan 
 • Tureberg 1 vid Bygatan-Bagarbyvägen mitt emot Töjnavägen
 • Tureberg 2 vid Bygatan-Bagarbyvägen mitt emot Trollvägen 
 • Tureberg 3 vid Bygatan-Bygdevägen – Bagarbyvägen 
 • Tureberg 4 vid Malmvägen – Bygdevägen (intill rondellen Turebergs allé, kommer att försvinna när kvarteret bebyggs med bostäder. Byggstart är planerad till efter sommaren 2011) 
 • Helenelund vid Stupvägen, intill Sollentunavägen


Hundhållning eller katthållning av större omfattning


Tillstånd för hund- eller katthållning av större omfattning, söks på speciell blankett som kan rekvireras från Jordbruksverket.

Tillstånd krävs om man

 • Håller 10 eller fler djur äldre än 12 månader
 • Föder upp tre eller fler kullar per år
 • Upplåter tre eller fler djur per år
 • Säljer djur från tre eller fler kullar per år av egen uppfödning
 • Säljer tre eller fler djur från annans uppfödning
 • Förvarar eller utfodrar fyra eller fler djur 


Tillståndskrävande djur

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden om du vill ha orm, nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur.

Ormar

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att inneha ormar i Sollentuna kommun.
Blankett kan skrivas ut eller hämtas på miljö- och byggnadskontoret.

Övriga tillståndskrävande djur

Det krävs tillstånd från miljö- och byggnadsnämnden för att hålla nötkreatur, häst, get, får, svin samt pälsdjur och fjäderfä som inte är sällskapsdjur. 
Blankett kan skrivas ut eller hämtas på miljö- och byggnadskontoret. Miljönämndens ansvar

Miljöförvaltningens uppdrag är bland annat att utreda, med lagen miljöbalken som underlag, om olägenhet för människors hälsa föreligger. 
Det finns flera rättsfall som visar att katter får röra sig fritt utomhus även på andra fastigheter än ägarens.

Efter en dom i Miljödomstolen (Stockholms Tingsrätt 2001-12-20, mål nr M 398-00) har fastslagits att miljöbalken gör det omöjligt för myndigheter att ingripa vid lösspringande tamkatter, det vill säga det anses ej som olägenhet av betydelse. 
För att olägenhet ska kunna anses föreligga måste det röra sig om ett stort antal katter, tex en så kallad kattsamlare.

 
M 398-00 M 398-00 Stockholms tingsrätt
Beslutsdatum: 2001-12-20
Parter: Privatperson ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sollentuna
kommun, privatpersoner
Beskrivning: Katter som passerade över tomter i ett villaområde ansågs inte som en så betydande störning att det förelåg olägenhet för människors hälsa. Anmälan från en man att grannarnas katter utgjorde en olägenhet för hans familj, då hans fru var allergisk mot katter, medförde ingen åtgärd. Familjen fick själv vidta åtgärder för att freda sig mot katter som trängde in i huset.
Lagrum: 9 kap 13 § miljöbalken (1998:808), 36 och 39 §§ FMH (1998:899).
Beslutsdatum: 2001-12-20
Parter: Privatperson ./. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Sollentuna
kommun, privatpersoner
Beskrivning: Katter som passerade över tomter i ett villaområde ansågs inte som en så betydande störning att det förelåg olägenhet för människors hälsa. 
Anmälan från en man att grannarnas katter utgjorde en olägenhet för hans familj, då hans fru var allergisk mot katter, medförde ingen åtgärd. 
Familjen fick själv vidta åtgärder för att freda sig mot katter som trängde in i huset.
Lagrum: 9 kap 13 § miljöbalken (1998:808), 36 och 39 §§ FMH (1998:899).


ELEKTRONISK HUND- OCH KATTSKRÄMMA

Det finns elektronisk utrustning som skapar ett ljud så katter och hundar undviker er tomt.

Reta dig inte på lämningarna efter hundar och katter på eller direkt utanför er tomt. 

Så snart PIR-detektorn i hund- och kattskrämman registrerar en rörelse i det övervakade området sänder den i ca 25 sekunder ut en ton som människor inte kan höra. Djur upplever däremot ultraljudstonen som ytterst obehaglig.

Sök på Internet efter "KATTSKRÄMMA" så får ni många träffar.
www.conrad.se brukar också ha dessa till bra priser.