Husen‎ > ‎

Säkerhet

Dessa har egna sidorhttp://www.sosalarm.se

 

SOS 112

Vad är en akut nödsituation?
Med sunt förnuft kan du ofta avgöra om du ska ringa 112 eller inte.
Men för att reda ut begreppet akut nödsituation så kännetecknas den av att fara föreligger för liv, egendom eller miljö och där man behöver omedelbar hjälp från ambulans, räddningstjänst, polis, flyg-, sjö-, fjällräddning, jourhavande präst eller giftinformation.

Här är några exempel på situationer när du ska ringa 112:

 • Du ser bilar krocka.
 • Du ser någon krossa ett fönster till en butik och personen går in genom det trasiga fönstret.
 • Du ser en båt med människor sjunka.
 • Du ser rök och/eller lågor slå ut genom ett fönster på en byggnad.
 • Du påträffar en medvetslös person.
 • Du ser en bil köra genom ett broräcke och hamna i vattnet.
 • Du ser människor som slåss vilt.
 • Du påträffar en person som blöder kraftigt från huvudet och verkar vara mycket förvirrad.
 

 
http://www.polisen.se

Polisen       Vid akut larm 112
                                                Vid övrigt 114 14
Besöksadress:Tingsvägen 7http://www.brandkaren-attunda.se

https://drive.google.com/file/d/0B-xhtEP6zgkLNUZGOWVoaDdPbVE/view?usp=sharing


Brandfarliga varor i hemmet brochyr


Dinsäkerhet.se

DinSäkerhet.se är en webbplats om risker och säkerhet och riktar sig till dig som privatperson.
Drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap - MSB
 
Har info om egna skyddsronder m.m.

http://www.samverkanmotbrott.se
http://www.samverkanmotbrott.se
 

Glöm inte att kontrollera era brandvarnare!

T.ex. Jula.se har trådlösa brandvarnare som kan kopplas så att alla larmar samtidigt!
 
Text från Jula.se
 

Trådlöst brandvarnarsystem 2-pack
http://www.jula.se/catalog/hem-och-hushall/brand-och-sakerhet/brand/brandvarnare/tradlosa-brandvarnare-442055/

Perfekt för stora hus och flervåningshus!

Larmar en så larmar alla! Optiska och sammankopplingsbara brandvarnare som kopplas ihop trådlöst (radiovågor) och varnar tillsammans vid brand. 

Systemet stödjer upp till 24 st. sammankopplade enheter och larmar dessutom vid låg batterinivå. 

Den optiska tekniken använder en fotoelektrisk funktion som inte innehåller några miljöfarliga ämnen och dessutom är bättre på att upptäcka långsampyrande bränder (t.ex. elbränder) och brändern med ofullständig brandutveckling. 

Varje enhet drivs av ett 9 V-batteri och tre AA-batterier (ingår). 2 års garanti.


I grundpaketet ingår 2 st brandvarnare.

Art. nr. 442055  kostar i april 2015, 299 kronor.


Elsäkerhet

Som småhusägare är du själv ansvarig för att den fasta elinstallation är säker. 

Det elarbete som du får utföra på egen hand är mycket begränsat. 
Du får till exempel montera apparater med stickpropp om du har kunskapen att göra detta. övriga installationer ska alltid utföras av en behörig elinstallatör.
Om du är osäker på vad du får göra själv kan du fråga om råd i butiken där du köpte produkten eller kontakta en behörig elinstallatör.

Det här får du göra själv

 • Byta proppar och glödlampor.
 • Montera stickproppar, sladduttag och sladdströmbrytare.
 • Ersätta ytterhöljet för eluttag och strömbrytare.


Installera Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare är ett komplement till säkringarna i en elcentral.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/02/Residual_Current_Device.jpg/250px-Residual_Current_Device.jpg
Nattknappens 020-44 66 66 för dig som känner otrygghet under helgnätter

Nattknappen ger stöd till personer som rör sig i hela Stockholms län

Verksamheten drivs av Citypolisen tillsammans med polisens volontärer och är en hjälp att minska otryggheten för alla, fredagar och lördagar 23.00-03.30 telefon 020-44 66 66 

Även om otryggheten inte står i proportion till risken för att bli utsatt för ett brott, är ändå rädslan ett faktiskt problem för många som befinner sig ute nattetid. 
En vanlig metod när man känner sig otrygg är att ringa upp eller att låtsas ringa upp till exempel en vän, när man tar sig mellan två platser. 

Om man inte har någon att ringa till kan man istället ringa telefon 020-44 66 66 till polisens volontärer. 
Genom dessa kan man få stöd när man till exempel är på väg hem.

I akuta ärenden ska du alltid ringa 112!


http://www.tryggtochsnyggt.se i Sollentuna

Tryggt och snyggt är ett samarbete mellan boende, föreningar, skolor, kommun, företag, polis, brandkår mfl som alla vill bidra till att göra en bra kommundel ännu bättre.

Än så länge finns Tryggt och snyggt i Rotsunda Gård, Rotebro, Viby och Norrviken.

Arbetet startade i Rotebro i början av 2005.
Kommunen beslutade att börja längst i norr för att sen fortsätta arbetet söderut med en kommundel i taget.http://www.viltolycka.se

Enligt § 26 i Jaktlagen och § 40 i Jaktförordningen måste en sammanstötning mellan motorfordon och björn, varg, järv, lodjur, älg, kronhjort, dovhjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn rapporteras till polisen även om djuret inte är synbarligen skadat. Platsen för sammanstötningen måste också markeras. Att inte anmäla en sammanstötning är straffbart och belagt med böter.

Det vilt som du har kolliderat med kan antingen ligga dött på plats eller ha gått vidare mer eller mindre skadat. Skadat och trafikdödat vilt ska omhändertas.

 • Placera ut varningstriangel så att inte fler olyckor händer.
 • Markera alltid olycksplatsen så att jägare med eftersökshund kan hitta platsen.
 • Ring 112 och anmäl olyckan.
 • Även om viltet ligger dött på platsen ska markering ske som information till andra trafikanter att olyckan är anmäld till polisen.
 • Häng upp markeringsremsan på den sida av vägen som viltet försvann efter kollisionen.
 • Vid kollision med vildsvin, björn, varg och lodjur placeras markeringsremsan cirka 100 meter från olycksplatsen. Informera polisen om detta.
 • Om möjligt avlägsna döda djur från vägbanan, men tänk på din egen säkerhet.
 • Försök inte att själv göra ett eftersök, djurets lidande kan förvärras.
 • Försök inte att själv avliva det skadade djuret om du inte har den kunskapen.
 • Om du har kört på en hund, försök aldrig att avliva den, låt veterinär avgöra.

 

 

 

 

Underordnade sidor (1): Grannsamverkan