Husen‎ > ‎

Skadedjur

Skadedjur är inte särskilt trevliga

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Attagenus.pellio.jpg
Småkryp, ohyra och skadedjur - kärt barn har många namn brukar man säga
Skadedjur, skadegörare, är djur som vållar människan skada genom till exempel sjukdom eller genom att skada livsmedel, kläder, byggnader, grödor, tamdjur eller annan egendom.
 
Begreppet "skadedjur" kan ses som klassificering av olika djurarter från ett utilitaristiskt paradigm där man fokuserar på detta djurs nytta för människor.
Djur som därvidlag är till skada för människor ses, från detta perspektiv, som skadedjur.
 
Emellertid är den praktiska innebörden av begreppet skadedjur är inte helt klart, särskillt med avseende på det allmänna språkbruket.
Exempelvis kan man betrakta getingen och huggormen som skadedjur för att de attackerar oss efter att vi råkat störa dem, men en kattuggla eller brunbjörn som går till angrepp mot och skadar en människa för att skydda sina ägg eller ungar kallar vi knappast skadedjur.
 
Skadedjur kan i vissa fall och i vissa avseenden betraktas som nyttodjur eller sällskapsdjur, till exempel råttor och möss.
Skadedjur kan också betinga ett värde genom jakt, till exempel vildsvin sedan de återinförts i Sverige.
Omvänt kan inplanterade husdjur, till exempel kaniner, förvildas och därigenom bli skadedjur. Se till exempel kaniner i Australien.
 
 


Äger du en villa ansvarar du själv för att hålla ohyra och skadedjur borta

Ofta är en skadedjursförsäkring kopplad till din villa- och hemförsäkring, kontakta alltid ditt försäkringsbolag innan du beställer sanering.


Tips
  • Städning är ett enkelt sätt att hålla skadedjur och ohyra borta. Håll rent så att insekter inte får chans att föröka sig
  • Håll tomten fri från skräp
  • Reser du utomlands kan du titta igenom dina kläder noga när du packar upp så att du inte fått med dig ovälkomna gäster i bagaget
  • Du som köper direktimporterade matvaror bör vara uppmärksam på att inga insekter kommer med varorna
  • Råttor och möss äter det mesta, tänk på att inte låta något ätbart ligga kvar på marken som fröer och fallfrukt
  • Soptunnorna ska alltid vara hela och med locket stängt, lämna inte hushållssopor utanför soptunnan

Anticimex har en guide på sin hemsida så att man vet vilket skadedjur man har.


Det finns också olika djurskrämmor man kan köpa på marknaden.