Husen‎ > ‎

Telefoni

Analog telefoni samt ADSL

Om ni har kvar vanlig analog telefoni eller ADSL så går de via koppar ledningar.
Det är den som ni har avtal med analog telefoni som, ansvarar för att det fungerar till ert första uttaget (telejacket), om ni inte har analog telefoni kvar utan endast ADSL så är det de som ansvarar att det fungerar till första uttaget.
Om det är ett större fel på ledningen så kan det vara Samfällighetens ansvar men då kontaktar leverantören oss och påkallar bristen.

Allt efter det första jacket ansvarar fastighetsägaren över.
Om ni behöver hjälp med extra uttag eller ändringar i er fastighet så skall ni vända er till en elektriker.

Det bör finnas en huvudbrytare i er el-central som är märkt tele eller televerket, den brytaren kopplar ifrån er från telestationen.

Felsökning

Felsök genom att koppla bort all teleutrustning inkl. ev. ADSL splitter och testa det första tele uttaget med en fungerande telefon.
Koppla sedan in ADSL splittern och telefonerna en i taget för att hitta felkällan


Informationen nedan är hämtad från http://www.kjell.com/ "Hur funkar det?"


Information om inkoppling av telefon uttag

Telefonuttagen skall vara kopplade på detta sätt enligt Svensk standard. 
Seriekoppling, även kallat kaskadkoppling, innebär att telefonerna får en brytande funktion. 
För att använda ADSL bör uttagen vara kopplade på detta sätt (se bildennedan). 
Då går det inkommande kabelparet till de undre stiften i telefonjacket. 
Det utgående kabelparet fortsätter sedan från telefonjackets övre stift vidare till nästa uttag.

Seriekoppling (kaskadkoppling)HITTA HUVUDJACKET

I lägenheter sitter vanligtvis huvudjacket i hallen. 

Om du har tillgång till två telefoner finns det ett smidigt sätt att prova sig fram till rätt jack. 

Båda telefonerna måste ha mittstiftet i plast på anslutningskontakten kvar och får inte vara byglade (ihop­kopplade) mellan inkommande och utgående stift. 

Uttagen måste också vara seriekopplade enligt ovan.


Ring till exempel Fröken ur på 90 510 från en av telefonerna (denna telefon blir telefon #1 i testet).

Koppla in den andra telefonen (telefon #2) i ett annat uttag.

Lyft telefon #2 och lyssna. Om det är tyst är den kopplad till något av uttagen efter telefon #1. Om du hör något i telefon #2 är den kopplad till något av uttagen före.

Om det är tyst i telefon #2, låt telefon #1 sitta kvar och koppla in telefon #2 i ett annat uttag. Om det är tyst i telefon #1 är den kopplad till ett uttag som kommer efter det uttag som telefon #2 sitter i.

Upprepa proceduren tills du hittat jacket som bryter alla andra jack. Det jacket är huvudjacket.


ADSL-splittern

När huvudjacket väl är funnet kan modemet kopplas in. 
För att modemet inte ska störa vanliga telefonsamtal måste det kopplas via en ADSL-splitter. 
Splittern ser ut som en vanlig mellanpropptill en telefon, men skillnaden är att splittern innehåller ett filter som tystar ner störande hörbara toner från modemet. 
Om ingen annan teleutrustning än modemet ska kopplas in i bostaden behövs ingen ADSL-splitter. utan då räcker det med en vanlig mellanpropp.