Husen‎ > ‎

Vatten och avlopp


Vi är anslutna till Sollentuna Energi & Miljö AB

Allt vatten som förbrukas i Sollentuna, med undantag för egna brunnar, kommer från Mälaren.
Tillsammans med ett antal andra kommuner i länet äger Sollentuna Görvälns Vattenverk som pumpar och renar vattnet från Mälaren.
Det mesta av färskvattnet används till toaletter, bad, dusch, tvätt och industri.
Endast en liten del används som dricksvatten.


Dricksvattenkvalitet

Vattnet från Görvälnverket har en hårdhet på ca 6 dH, (tyska grader) dvs. medelhårt på gränsen till mjukt.
Hårdheten beror på innehållet av kalcium/kalk och magnesium.
Dosering av tvätt- eller diskmedel kan med fördel göras enligt anvisningarna för mjukt vatten.
Detta ger lägre tvätt- och diskmedelskostnader, bättre tvätt- och diskresultat samt minskad miljöpåverkan.

Vattnets pH-värde är svagt basiskt, ca 8 pH-enheter. Detta innebär att vattnet är mycket bra ur korrosions- (frätning/rost-) synpunkt i relation till koppar och andra material.
Men självklart är inget vatten helt fritt från sådana egenskaper. 


Avlopp

Käppalaverket, ett av världens modenaste och effektivaste avloppsreningsverk, tar emot ca 5,5 miljoner kubikmeter avloppsvatten från Sollentuna varje år.
Reningsprocessen tar ett till två dygn och det renade vattnet släpps därefter ut i Saltsjön. Mängden avloppsvatten är ca 275 liter/person och dygn. Tänk på att...

Allt du spolar ner i avloppet ska kunna renas innan vattnet återförs till kretsloppet.
Du kan hjälpa till att hålla vattnet rent. Häll aldrig motorolja, lacknafta, målarfärg eller andra kemikalier i avloppet!

Fett

Häll inte fett i avloppet! 

Matolja och fett som hälls i diskhon stelnar i rören och orsakar lätt stopp. 
Istället kan du torka ur stekpanna och kastrull med hushållspapper och slänga i soporna. 
Större mängder fett kan du samla upp i en plastflaska och sedan slänga i brännbart hushållsavfall. 
För att lättare hälla fettet i flaskan kan du använda en tratt. 
Sollentuna Energi har trattar som kan hämtas i receptionen, på kontoret Knista Gård. 
De har tyvärr ingen möjlighet att skicka dessa.

Läs mer hos Käppalaverket om hur du kan göra en insats för miljön!


Läs mer på deras Sollentuna Energi & Miljö AB   hemsida https://www.seom.se/vatten/


För en normal villafastighet med en förbrukning på 150m3/år är brukningsavgiften cirka 3 300 kronor inklusive moms. (2012)


En gång om året skickar de ett avläsningskort till alla kunder med egen vattenmätare. Läs av mätaren, fyll i kortet och returnera det. Sedan gör de en avstämning och jämför din verkliga förbrukning med den preliminära du betalat för under året. Ibland har man betalat för mycket, ibland får man betala lite mer.

Vart tionde år ska vattenmätaren bytas ut. De hör av sig i god tid när det blir dags att byta ut din mätare.
Tänk på att alla ventiler, rör och kopplingar, som omger mätaren tillhör fastigheten.
Se till att de fungerar och är i gott skick!

Ledningsanvisning från Sollentuna Energi & Miljö AB
Om du ska gräva i din trädgård eller vid tomtgränsen måste du först ta reda på var t.ex. elkablar, fiberkablar, telekablar och serviser för fjärrvärme och VA finns.

De ger kostnadsfri kabel- & ledningsanvisning för deras kablar och serviser i samband med grävarbeten.

Var ute i god tid! 
Beställ kabel- & ledningsanvisning före du ska starta ditt arbete. Ring 08-623 88 00 eller skicka en förfrågan här, minst 10 dagar innan du ska börja gräva.

Tänk på att du kan bli skadeståndsskyldig om du gräver av en kabel eller skadar en servis!


Vattenläcka!? 

Vattenläcka inom fastigheten: Stäng ventil vid mätarplatsen, kontakta en rörledningsentreprenör. 

Är läckan belägen mellan mätarplatsen och förbindelsepunkten i gatan, gör en felanmälan till Sollentuna Energi & Miljö AB på telefon 08-623 88 66, för stängning av servisventilen, dygnet runt.


Kontakta samfälligheten om ni behöver stänga av servisen i gatan!

Det sker numera inga avstängningar av enskilda serviser (kranar) utan det är SEOM som får stänga av sina matarledningar, vilket innebär att det blir ett antal fastigheter  som får vattnet avstängt.
Styrelsen kan hjälpa till med kopiering av lappar till era grannar angående avstängningen av vattnet. 


Information om köksavfallskvarnar i Sollentuna (från Sollentuna Energis hemsida)


I Sollentuna finns sedan ett antal år ett insamlingssystem för matavfall i kärl från hushåll och verksamheter, 
som ur miljösynpunkt anses vara det idag bästa sättet att samla in matavfall för biogasproduktion. 

Detta har Miljö- och byggnadsnämnden beslutat ligga till grund för att inte godkänna anslutning av 
köksavfallskvarn till det kommunala ledningsnätet i Sollentuna, annat än i undantagsfall då beslut finns om 
särskilda godkända skäl. 


Godkänd dispensansökan för anslutning av avfallskvarn, är giltigt i tre år, därefter måste ny ansökan om 
dispens göras av fastighetsägaren. 
Ny ansökan om dispens ska också göras vid ägarbyte. 
Beslut om godkänd installation av köksavfallskvarn ger inte möjlighet till reducerad grundavgift vad gäller renhållningstaxan. 

Ansökan om dispens för anslutning av köksavfallskvarn.  

”Ansöka om dispens för KAK” 
Sollentuna Energi AB, Box 972, 191 29 Sollentuna 
Ange namn, adress, fastighetsbeteckning samt typ och leverantör av kvarn.