Organisation‎ > ‎

Arbetgrupper

Vi har ett antal arbetsgrupper enligt nedan som hjälper styrelsen

Dessa grupper hjälper styrelsen med arbete och förslag på åtgärder.
Det finns inget krav på att man måste deltaga på möten eller göra vissa saker, utan allt sker frivilligt och efter egen förmåga.

Det finns även tillfällen då samfälligheten vill köpa in tjänster, då ser styrelsen gärna att de arbeten som går, utförs av de boende mot ersättning.
Anmäl er då till gruppen underhåll och/eller den gruppen ni vill jobba med mot ersättning.    

 Gruppens namn Ansvarig i styrelsen 2021Ev. sammankallande Ev. e-post till gruppen
 Avfalls (endast information)Maritha Jacobsson  
 Lekplatser Maria Holmlund  
 Parkering/fordonstrafik/vägar K-G Holmgren  
 Träd/grönområden K-G Holmgren  
 Vatten/avlopp Styrelsen  
 El/tele/belysning Pontus Lindholm  
   
 Kabel-TV/Internet/Comhem Pontus Lindholm  
 Grannsamverkan Maria Holmlund  
 Hemsida Ylva Anker  

BiltvättenKlubbhuset samt Radgarage har kommittéer enligt anläggningsbeslutet


Vill ni vara med i någon arbetsgrupp så anmäl er här:  Kontaktinformation för Malungsvägen

Det gör inget om ni redan har anmält er det är alltid den senaste som gäller.


Idrottsplanen tillhör inte Samfälligheten utan den tillhör Sollentuna kommunen

Vi har dock en gruppen som spolar isen och skottar under vintertiden, då kommunen inte har resurser för detta. Kommunen står för vattnet etc.

Denna grupp ligger utanför Samfällighetens ansvar, om ni vill vara med i denna grupp så kan du anmäla dig på denna länk: