Organisation‎ > ‎

Arbetgrupper

Vi har ett antal arbetsgrupper enligt nedan som hjälper styrelsen

Dessa grupper hjälper styrelsen med arbete och förslag på åtgärder.

 Gruppens namn Ansvarig i styrelsen 2018Ev. sammankallande Ev. e-post till gruppen
 Avfall (endast information) Sirkka-Liisa Westerholm  
 Lekplatser Thomas Nordenborg  
 Parkering/fordonstrafik/vägar K-G Holmgren  
 Träd/grönområden K-G Holmgren  
 Vatten/avlopp Styrelsen  
 El/tele/belysning Maritha Jackobsson  
 Underhållsgrupp  Thomas Nordenborg  
 Kabel-TV/Internet/Comhem  Joel Öman  
 Grannsamverkan Thomas Nordenborg  
 Hemsida/nyhetsbrev Joel Öman  

BiltvättenKlubbhuset samt Radgarage har kommittéer enligt anläggningsbeslutet


Vill ni vara med i någon arbetsgrupp så anmäl er här:  Kontaktinformation för Malungsvägen

Det gör inget om ni redan har anmält er det är alltid den senaste som gäller.


Idrottsplanen tillhör inte Samfälligheten utan den tillhör Sollentuna kommunen

Vi har dock en gruppen som spolar isen och skottar under vintertiden, då kommunen inte har resurser för detta. Kommunen står för vattnet etc.

Denna grupp ligger utanför Samfällighetens ansvar, om ni vill vara med i denna grupp så kan du anmäla dig på denna länk: