Organisation‎ > ‎Arbetgrupper‎ > ‎

Avfall

Sophanteringen är ett kommunalt ansvar som ligger utanför Samfällighetens ansvar

Vi upplåter dock mark till de gemensamma kärlen samt försöker hjälpa till med att sprida information.