Organisation‎ > ‎Arbetgrupper‎ > ‎

Parkering/fordonstrafik/vägar

Vill ni vara med och påverka?

Anmäl er via formuläret som ligger på fliken Era kontaktuppgifter
Det gör inget om ni redan har anmält er, det är alltid den senaste som gäller.


Parkering

Det gruppen har gjort är att inventerat vilka möjligheter vi har att bygga nya parkeringsplatser utan allt för höga kostnader.

Gruppen har också varit runt ett antal gånger och kontrollerat vilka som äger respektive bil.
Det visar sig att väldigt ofta så är det ledigt i sitt radgarage men man kan stå med en eller flera bilar på parkeringen.

Gruppen anser att det är dumt att samfälligheten skall betala för nya p-platser bara för att man ej orkar köra in i radgaraget.Fordonstrafik

Inte så mycket för gruppen att göra då Sollentuna beslutat att det är gågator och gångfartsområden i hela vårt område.
Visst skylt underhåll kanske måste ske löpande.
 

Vägar

Gruppen skall titta över behovet av asfalt på kort och långsikt.
Tanken är att vi skall försöka asfaltera ca 10% av den totala asfalten varje år, för att sedan ligga på ca 0-5% för att ha ett löpande underhåll och förnyande.

 
Då asfaltering sker så kommer vi även att laga skador som finns på annat håll.