Organisation‎ > ‎Arbetgrupper‎ > ‎

Träd/grönområden

Träd- och grönområdesgruppen har till uppgift att tillvarata samt planera kommande behov av skötsel för gemensamma träd- och grönområden.

Vårt mål är att ha fyra möten per år, två på våren och två på hösten.
Vid behov kommer extra möten att ske.
När det gäller vårt område finns tre intressenter; den enskilde fastighetsägaren, samfälligheten och kommunen.

Tillsammans med  MK Trädgård kommer en underhållsplan för de kommande åren att tas fram. 

De eventuella träd som tas ned ersätts eventuellt med annan växtlighet. 

Detta skriver kommunen på sin hemsida när det gäller trädfällning:


På kommunens hemsida kan ni också ansöka om beskärning/nedtagning av träd och buskar på kommunal parkmark

Vill ni vara med och påverka?


Anmäl er via formuläret som ligger på fliken Era kontaktuppgifter
Det gör inget om ni redan har anmält er, det är alltid den senaste som gäller.