Organisation‎ > ‎

Kontaktombud

Hitta ert Kontaktombud för 2021

Tänk på att det är jämna och udda nummer på Malungsvägen, så se till att det stämmer med kontaktombudet.

De med fetstil är nya för i år.

Kontaktmän kom till redan vid samfällighetens bildande 1974.


Kontaktombudets uppgifter är att:

 • Ha kontakt med styrelsen och hålla sig löpande informerad om frågor inom samfälligheten
 • Hälsa välkommen till nyinflyttade 
 • Tala med fastighetsägare, som bryter mot våra ordningsregler
 • Hjälpa till med Grannsamverkan
 • Organisera det lokala arbetet under vår- och höst-arbetsdagarna
 • Se till att det som är trasigt rapporteras eller lagas
 • Se till att skräp och vandalisering åtgärdas eller rapporteras
 • Kontrollera snöröjningen, sandning och sandsopningen, rapportera avvikelser
 • Informera var man kan ev. kan lägga upp snö från egna tomterna
 • Kontroller lekplatserna så att skador ej uppstått på lekutrustningen
 • Hjälpa de olika arbetsgrupperna med information och förslag
 • Vara valberedning behjälplig, med att hitta kandidater