Organisation‎ > ‎

Motion

Medlem kan genom motion väcka förslag rörande föreningens verksamhet

Motion, som skall behandlas på ordinarie stämma, skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före stämman.
Styrelsen skall bereda avgivna motioner och hålla dem tillgängliga för medlemmarna tillsammans med förvaltningsberättelsen.

Se till att motionen är saklig och inga personangrepp får förekomma.
Det skall gå att bifalla motionen med ett ja på stämman, så var vänlig utforma motionen så att det går att bifalla eller avslå motionen på stämman.


Motionen skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor innan stämman

Det går bra att sända den till info@malunsgvagen.se eller lägga den i vår brevlåda samt via vanlig postgång till:

Malungsvägens samfällighetsförening
Malungsvägen 145B
192 71  SOLLENTUNA