Organisation‎ > ‎Stämma‎ > ‎

Årsmötes handlingar

Stämman 2021


POSTRÖSTNING

Pga. den pågående pandemin har Styrelsen beslutat att Föreningsstämman 2021 kommer, till största delen, att ske via frivillig anonym poströstning 

(Revisorerna bistår vid räkningen). 

För att vara juridiskt korrekt kommer själva stämman hållas digitalt, det kommer vara krav på föranmälan till detta digitala möte.

En helt digital stämma skulle bli oöversiktlig och svårhanterlig för styrelsen och fastighetsägarna. 

Pga den rådande pandemin har Styrelsen inga möjligheter att hålla ens delar av årets föreningsstämma i Klubbhuset.

Istället uppmanar Styrelsen alla att använda möjligheten att poströsta.
Det kommer, för formalitetens skull, hållas ett digitalt möte den 23 februari.

Utnyttja din möjlighet och poströsta!
Då säkerställer du att du gör din röst hörd, samtidigt som du hjälper Styrelsen, som tillsammans med rösträknarna, ser till att allt blir korrekt.

Det kommer läggas en kallelse till stämman samt poströstningsblanketten i er brevlåda 6-7 februari, tillsammans med ett svarskuvert. 
Er röst läggas i kuvertet och försluts samt undertecknas av samtliga ägare. Glöm inte ange ert gatunummer.
Kuvertet läggs i brevlådan på Malungsvägen 145 B, senast fredagen den 19 februari.

Den digitala stämman är tisdagen den 23 februari kl. 19:00 och för att delta krävs föranmälan till Sekreteraren, helst via mejl ylva@malungsvagen.se (tel. 0705-48 09 71) senast måndagen den 22 februari.
Endast en person från varje fastighet får deltaga, om man vill rösta på stämman krävs fullmakt om man är flera fastighetsägare. 
Nya röster kan registreras på stämman av den som inte poströstat – men styrelsen rekommenderar att använda frivillig poströstning. 
Är ni flera ägare och tänker rösta digitalt ska en fullmakt lämnas i brevlådan på Malungsvägen 145B allra senast den 22 februari. 

Frågorna mejlas till ylva@malungsvagen.se alt. lämnas i brevlådan på Malungsvägen 145B.


Handlingar till stämman: 

Dessa är ännu preliminära och kan komma att ändras innan stämman. 

Den som önskar handlingarna utskrivna, kontaktar Sekreteraren på 0705-48 09 71, helst via SMS.

*******************
Äldre information:

I januari delades detta brev ut till er med lite information om hur stämman är tänkt att gå till.

På baksidan av brevet finns Valberedningens förslag till Föreningsstämman 2021. Finns även att läsa nedan.

Det går som vanligt, att nominera en egen kandidat, även till poströstningen, detta ska då antingen mejlas till ylva@malungsvagen.se alt. läggas i brevlådan i Klubbhuset allra senast 31 januari OBS! KORT TID!

Den tilltänkta kandidaten ska vara tillfrågad och sagt ja till att bli nominerad till uppdraget.

Viktigt att notera till vilken post kandidaten är nominerad samt dennes adress och telefonnummer.

Alla fastighetsägare i Samfälligheten ges möjlighet att poströsta, istället för att delta/rösta på stämman.

Har du frågor, som du normalt sett skulle ta upp på stämman, ställ dem före den 31 januari.

Styrelsen försöker besvara dem innan stämman i den mån det går, om frågan är av allmän karaktär kommer svaret eventuellt publiceras på hemsidan.

Frågorna mejlas till ylva@malungsvagen.se alt. lämnas i brevlådan på Malungsvägen 145B.


Stämman 2020 var 2020-02-20 

Kallelse till föreningsstämman 2020

Protokollet finns här 

Stämman 2019 var 2019-02-28Protokollet finns här  (Alla val blev enligt valberedningens förslag)


Stämman 2018 var 2018-02-22  

Protokollet finns här 
Det blev bifall på samtliga framställningar från styrelsen.


Stämman 2017 var 2017-02-23

Handlingarna nedan kommer också att finnas på föreningsstämman minst 30 minuter innan stämman börjar.

Stämman 2016 var 2016-02-25

Ni hittar protokollet från stämman under stämmoprotokoll.

Efter mötet var det information och diskussioner om Grannsamverkan 


Stämman 2015 var 2015-02-19Ni hittar protokollet från stämman under stämmoprotokoll.

Efter mötet informerade styrelsen om TiVo boxen från ComHem.