Organisation‎ > ‎Stämma‎ > ‎

Årsmötes handlingar
Stämma 2019 var 2019-02-28


Om Ni är flera ägare, så måste samtliga delägare vara med på stämman eller ha lämnat fullmakt för att Ni skall ha rösträtt!
Om ni laddar ner fullmakten och sedan öppnar den med Adobe Acrobat Reader så kan ni fylla i uppgifterna innan utskrift. 


Protokollet finns här 
(Alla val blev enligt valberedningens förslag)


Stämman 2018 var 2018-02-22  


Om Ni är flera ägare, så måste samtliga delägare vara med på stämman eller ha lämnat fullmakt för att Ni skall ha rösträtt!
Om ni laddar ner fullmakten och sedan öppnar den med Adobe Acrobat Reader så kan ni fylla i uppgifterna innan utskrift. 

Styrelsen väntar på valberedningens förslag....
Protokollet finns här 
Det blev bifall på samtliga framställningar från styrelsen.


Stämman 2017 var 2017-02-23

Handlingarna nedan kommer också att finnas på föreningsstämman minst 30 minuter innan stämman börjar.


Stämman 2016 var 2016-02-25

Ni hittar protokollet från stämman under stämmoprotokoll.

Efter mötet var det information och diskussioner om Grannsamverkan 


Stämman 2015 var 2015-02-19Ni hittar protokollet från stämman under stämmoprotokoll.

Efter mötet informerade styrelsen om TiVo boxen från ComHem.