På gång

Använd alltid kalendern för att hitta olika aktiviteter under året.

Lekområde 2, vid biltvätten (kontaktområde 1 (Mv 2)) 
Anläggningen av den ca 300 kvm stora lekplatsen påbörjades 2019 och är nu klar!
Underlaget i hela lekplatsen är fallskyddplattor, dels för minskat underhåll, men också för tillgängligheten för t.ex. rullstolar, barnvagnar etc.
Lekplatsen har nu kompletteras med en nybyggd sandlåda. Under 2021 kommer det att komma en ny lekstuga.


Vad är det som händer i vår område?

Vill ni vara med och påverka?

Anmäl er via formuläret som ligger på fliken Era kontaktuppgifter
Det gör inget om ni redan har anmält er, det är alltid den senaste som gäller.

Nedan ser ni vad som hänt och vad som är på gång i de olika grupperna:

Lekplatserna

 • Linbanan renovering KLART maj 2013
 • Klätterväggen 9:81, skall målas samt en bräda bytas, arbetet kommer att utföras av samf. KLART maj 2013
 • Ny fallsand till klätterväggen 9:81 KLART
 • Ny lekutrustning två fjädergungor och en gungbräda. Fjädergungorna på (Mv 2) respektive (Mv 40) och gungbräda (Mv 283).KLART 2013
 • Beställa info skyltar med numrering av våra lekredskap KLART 
 • Uppmärkning med skylt av lekredskap (Nr samt uppgifter vem som äger etc.) KLART 2014
 • Nytt lekredskap till lekområde 14 bredvid gungbrädan. Det är ett utegym 14;U1 med tre olika träningsfunktioner. KLART 2014
 • Fallsand under linbanan 12:91 KLART 2015
 • Fallsand under gungbrädan 14:G1 KLART 2015
 • Ny sand i våra sandlådor KLART 2015
 • Fallsand för linbanan 12:91  och gungabräda 14:G1 KLART 2015
 • Ny brädor till parkbänkar KLART 2015
 • Besiktning av våra lekplaster KLART 2015
 • Träbyggnad -Cylinder 6:12 Borttagen då det finns risk för skada. KLART 2015  
 • Åtgärda nerslag från besiktningen 2016 PÅGÅR 
 • Påfyllning av sandlådorna v20 2016 KLART 
 • Planering vart det nya gungdjuret som vi fått som ersättning av kommunen skall placeras KLART
 • Offert på helt ny lekplats vid Tvätthallen 2018 KLART
 • Besiktning av lekplatserna 2018 KLART
 • Borttagning av lekredskap bl.a. Klättervägg 9:81 som ej går att laga 2018 KLART
 • Borttagning av "sandlådan" vid tidigare klättervägg 9:81 2019 KLART
 • Lagning av div. lekredskap samt bygge av staket på linbanan 2018 KLART
 • Nya sandlådor 2019, bl.a, vid Klubbhuset KLART
 • Kattnät till samtliga sandlådor 2019 KLART 
 • Besiktning av lekplatserna 2020 KLART 
 • Lekområde 2, ny lekplats med fallmattor  2020 KLART
 • Lekområde 2, ny lekstutag Budget 2021
 • Voltige-räcket lekområde 8 ska bytas. Flyttas till Budget 2021
Det är fortfarande möjligt att gå med i lekplatsgruppen för att kunna vara med och påverka!

Klubbhuset hittar ni på en egen sida "På gång i Klubbhuset"


Samfällighetens mark

 • Genomgång av samfällighetens mark under våren 2016 för att hitta ev. olovliga byggnationer KLART maj 2016
 • Besök och brev till berörda fastighetsägare som har olovliga byggnationer KLART maj 2016
 • Se till att de två som fortfarande har olovliga byggnationer på samf. mark åtgärdar detta KLART 2017
 • Upphandling av gräsklippning för säsongen KLART 2020 
 • Påpekandet till kommunen om jordhögen som låg i ekdungen har givit resultat Klart 2020
 • Borttagna staket pga ombyggnationer återställda Klart 2020
 • Sätta upp ytterligare staket för skydd mot ej önskvärd bilkörning Pågår

Träd och buskar

 • Underhållsplan för träden är beställt och kommer att börjas under hösten 2015 och beräknas vara klart till sommaren 2016 KLART 2016
 • Beskärning av buskar på "stora" Malungsvägen KLART  2015
 • Beskära träd och buskar inför snöröjningen KLART höstarbetsdagen 2016
 • Nertagning av farliga träd KLART hösten 2016
 • Fälla träd som står fel och negativt påverkar på närliggande träd KLART 2017
 • Plantera mindre träd KLART 2017
 • Blomsterlökar planterade på vårarbetsdagarna 2017 och 2018 KLART 2018
 • Plantering av träd, buskar och blommor KLART 2018
 • Se till att det finns vatten till det som är planterat TACK FÖR HJÄLPEN KLART 2018
 • Byte av nya träd som ej klarat sig Klart 2020
 • Gå igenom hur planteringar och buskar klarat sommaren Klart 2020
 • Planering inför säsongen 2021 Klart 2020
 • Genomgång av Treemap för fortsatt översyn av trädbyten Pågår

Radgaragen

 • Smörjning av samtliga portar 147st KLART maj 2013
 • Tvättning av alla garageportar KLART maj 2013
 • Tvättning av samtliga yttre armaturer KLART maj 2013
 • Nertagning på prov av hängränna (Bredvid tvättgaraget) KLART maj 2013
 • Renovering mellan portarna KLART 2014
 • Dränering vid radgaragelängan vi tvätthallen KLART 2014
 • Montering av extra bleck till portarna KLART
 • Inventering av att man har bara fordon i garaget KLART jan 2014
 • Uppföljning av att man har bara fordon i garaget PÅGÅR
 • Se till att alla mellanväggar tas ner KLART 2014
 • Någon/några portar skall riktas KLART 2014
 • Ta in extern hjälp för att upprätta en underhållsplan KLART 2015
 • Gräva brunn för dagvatten och fylla med grus till radgarage nr 3 KLART 2015
 • Reparation och byte av panel på långsidan på radgarage nr 3 Klart 2016
 • Målning av radgarage nr 3 och nr 8 PÅGÅR ett lager klart 2016
 • Montering av anslagstavla på radgarage nr 3
 • Kontroll och montering av nya hängrännor PÅGÅR
 • Inventera vilka tillverkare av garageöppnare som används i samf. KLART 2016
 • Få ett cirka pris på flyttning av mittstolpen KLART 2017
 • Dokumentera en installation av en portöppnare Klart 2017
 • Upphandling portöppnare (köpare och ägare är fastighetsägaren) Klart 2017
 • Byte av panel på radgarage 1 KLART 2017
 • Målning av radgarage 1 och 2 KLART 2017
 • Målning av radgarage 5 och 6 KLART 2018 
 • Målning av radgarage 9 och 10 borde pågå....
 • Kontroll av brandsäkerheten samt olovligt användande  KLART 2020
 • Testa att byta ut spiken i plåttaken mot farmarskruv PÅGÅR 
 • Ta in offerter på reperation av tak och panel, där det läcker in vatten PÅGÅR

Biltvätten 
 • Installation av högtryckstvätt på den högra platsen KLART Jan 2014
 • Montera upphängning till högtrycksslangen KLART Jan 2014
 • Ta in offerter på tömning av reningsanläggningen KLART Det blev Ragn-Sells för 2015
 • Ta in offerter på kem och underhåll till reningsanläggningen KLART för 2014
 • Byte av varmvattenberedare KLART  2014 
 • Byte av dränk pump KLART april 2015
 • Slamtömning samt tömning av reningsverket utfördes den 6 oktober 2015
 • Byte av olja i högtryckspumpen KLART oktober 2015
 • Se över tömnings rutiner och intervall för reningsverket PÅGÅR 
 • Slamtömning av rännor och reningsverk KLART våren 2018
 • Flytt av reningsutrustning samt montering av golvplåt under utrustningen KLART våren 2018
 • Nytt avtal gällande slamsugning Klart 2020
 • Planering inför att städa upp i tvätthallen samt i ”maskinhallen”. Klart 2020
 • Genomgång inför införskaffandet av nya informationsskyltar i tvätthallen. Klart 2020
 • Planering att bygga förråd av vänstra tvättplatsen Pågår.
 • Planering att bygga inspektionsramp för reningsbassängen Pågår.
 • Planering för service/slamsugning/mätning Pågår
 • Planering att rengöra väggarna i tvätthallen Pågår.


Parkering
 • Uppmana alla att köra in sina bilar i radgaragen PÅGÅR
 • Framtagning av P-Lapp KLART 
 • Montera P-skyltar "Förhyrd P-plats" för de som teckna P-plats (Endast för de utan garage) KLART juni 2015
 • Målning av P-rutor PÅGÅR maj 2016
 • Se över om det går att skapa några nya P-Platser vid de befintliga parkeringarna (Bygglov kan krävas) PÅGÅR
 • Införa parkeringszon på våra gångfartsområden KLART höstarbetsdagen 2017
 • Spärrmålning av infarterna, för att tydligt markera att det ej är tillåtet att stanna där Klart 2018
 • Planering att år 2021 måla nya linjer för nuvarande P-platser Pågår
 • Planering för fler P-platser på befintliga asfaltytor Pågår

Skyltar 
 • Tvättning av trafikskyltar KLART maj 2013
 • Uppsättning av skyltar för Gångfartsområde samt Gågata KLART Oktober 2014 Skyltarnas höjd skall justeras och röret efter det kapas. Vissa rör kommer att få vara kvar långa för att kunna kompletteras med flera skyltar.
 • De som saknar garage och har anmält sig för att få hyra en P-plats har fått dessa markerade KLART 2015
 • Beställning av nya vägnamnskyltar Klart 2020

Vägar
 • Montering av trafikspegel KLART 2013
 • Ansökan om gångfartsområde m.m. hos kommunen KLART 2014
 • Anmält till kommunen att de skall åtgärda asfalten som de tog upp vid byte av ventil  KLART 2014
 • Asfaltering efter ledningsdragning till Klubbhuset KLART 2014
 • Upphandling av snöröjning för säsongen 2015-2016 KLART samma entreprenör som tidigare
 • Byte av trappa till Malungsvägen 10b KLART 2016
 • Upphandling av snöröjning för säsongen 2019-2020 KLART
 • Se till att alla brunnar där barn kan leka är skyddade för fallolyckor, väntar på besked hur kommunen har löst detta, då vi har samma slamsugare av våra brunnar PÅGÅR 
 • Asfaltering vid radgarage 4 för att få fallet med dagvatten brunnen korrekt KLART 2019 
 • Asfaltering av Gågata vid Klubbhuset (altansidan) KLART 2019 
 • Asfaltering av en vändplan (vid Mv 155-157) KLART 2019 
 • Upphandling snöröjning säsongen 20/21 Klart 2020 
 • Laga potthål i asfalten Påbörjat 2020
 • Planering för större asfaltering 2021 Pågår

Övrigt
 • Nya foldrar till nyinflyttade Klart 2018


Underordnade sidor (1): På gång i Klubbhuset