Laddgrupp

Tömning av radgarage

Den 13/9 har en inventering av radgaragen gjorts efter att sista datum för att tömma radgaragen på fasta installation och löst material passerat.

Styrelsen/laddgruppen vill först tacka att så många har åtgärdat i sina radgarage så att kommande installation av ny kabeldragning och laddboxar går att installera.

Till dig som inte gjort åtgärd till fullo i era radgarage så behöver ni omgående ordna så att framkomlighet kan ske. Du som har saker monterade på bakvägg måste montera ned detta. Är det brädor, skåp, hyllor så måste dessa tas ned. Du som har byggda hyllor mot taken måste också ta bort dessa då installatör ska komma fram och dra nya kablar på vägg uppe mot tak. Det ska även dras fram en kabel i varje garage i taken mot garagedörren så därav måste det som är i taket tas bort. Tänk även på att lösa brädor, plank kan vara en risk för installatörer då de kommer arbete med stegar mm. Så golvytan ska också vara fri från löst material.


Laddning av elbilar i samfällighetens radgarage

Information installation laddboxar.pdf