Malungsvägens Samfällighet i Sollentuna


Vår samfällighet består av 209 stycken grändhus på Malungsvägen med 229 stycken taxeringsenheter, samt en radgarage samfällighet med 143 garage som uppfördes 1972-1975.
Ytan som Samfälligheten förvaltar uppgår till 31 700 kvadratmeter.

Husen ligger på båda sidor om Malungsvägen, med gatunummer 2a-297, udda nummer på vänster sida och jämna nummer på höger sida om Malungsvägen.

Vårt mål med denna hemsida är: Att lägga ut information, som du som fastighetsägare har nytta av, men även ge eventuella nya fastighetsägare eller andra intressenter information om vår samfällighetsförening.


Hur ni hittar på denna hemsida:

Rubriken Förvaltning finns det som samfälligheten ansvarar för. T.ex. Klubbhus, biltvätten, vägar, ledningar, mark etc. 

Rubriken Husen finns information som kan vara bra för er som husägare. 

Rubriken Organisation hittar ni Styrelsen, kommittéer, kontaktombud, arbetsgrupper samt stadgar och regler etc.

Webbplatskartan högst upp eller sökfunktionen uppe till höger hjälper er hitta det ni söker.

Längst ner hittar ni "Skriv ut sidan".

Gilla oss gärna på facebook

Information till boende på Malungsvägen


Den 8 september 2020 blir ditt tv-utbud helt digitalt - Ändra till digital-tv redan nu
Nu moderniserar Com Hem sitt tv-erbjudande till 1,6 miljoner Com Hem-hushåll.
Den 8 september 2020 går de över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna (inkl FM-radio via tv-uttaget) utgår.
Om du tittar analogt idag behöver du därför ändra till digital-tv på din tv hemma. Det kan du göra redan nu.
Flera veckor innan ändringen börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna.
Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under april behöver du inte göra något.
Vill du veta att du tittar digitalt kan du också leta upp Com Hem-kanalen. Den visas bara digitalt och finns oftast på kanalplats 777.
All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.
Varför moderniseras tv-utbudet från Com Hem?
Digitaliseringen av tv-sändningarna är en del i ett stort digitaliseringsprojekt där Com Hem vill erbjuda sina kunder obegränsad uppkoppling och tv-upplevelser med bästa kvalitet.
Förändringen innebär en direkt förbättring av bild och ljud. Samtidigt frigörs utrymme i nätet som de analoga sändningarna tagit upp, vilket ger kapacitet till stabilare och snabbare bredband.
Nu kan du som är folkbokförd på en Com Hem-adress dessutom skapa ett konto för Comhem Play Grund, kostnadsfritt och helt utan bindningstid.
Då kan du se de flesta abonnemangsfria kanaler på din mobil, surfplatta och dator, var du vill inom hela EU. Läs mer om Comhem Play Grund.
All information om digitaliseringen finns samlad på comhem.se/digitalisering. Kom ihåg att ändra till digital-tv i god tid innan den 26 maj för att kunna fortsätta se på tv när de analoga kanalerna utgått.
Information is also available in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.


Lekområde 2, vid biltvätten (kontaktområde 1 (Mv 2)) Öppen!
Anläggningen av den ca 300 kvm stora lekplatsen påbörjades 2019 klar! 

Underlaget i hela lekplatsen är fallskyddplattor, dels för minskat underhåll, men också för tillgängligheten för t.ex. rullstolar, barnvagnar etc.
Lekplatsen kommer snart att kompletteras med en nybyggd sandlåda.
Under nästa år kommer det att komma en ny lekstuga.

 

Grannsamverkan
Information om inbrott!
En fastighetsägare i vår Samfällighet har haft inbrott under veckan. (v16, 2020).
Två fastighetsägare på Hedemoravägen har haft inbrott, troligen på tidig eftermiddagen den 13 november 2019.

Var uppmärksamma på personer som ser ut att reka i området.

Tänka på att bara ha fordon i radgaraget (förvara däcken någon annanstans) samt töm bilen själv!

De flesta inbrotten i Sollentuna sker mellan Klockan 14-21. Det verkar som om de har rekat innan, genom att flytta runt saker på tomten.
Detta för att se om någon är hemma och ställer tillbaka de saker de flyttat. 
Var vaksam om saker inte ligger där de ska....
Exempel på saker som har skett senaste året.
 • Flyttad golvskrapa utanför entrén
 • Stenar på gången
 • Välkommen skylt flyttad
 • Flyttade blomkrukor
 • Stenar på soptunna (De med egen soptunna)
 • Klisterlapp på dörren (Så att det syns om dörren blivit öppnad)

Ser ni någon ni ej känner igen, fråga om de letar efter någon? (Endast om det känns säkert)
Var vaksam! 
Notera bilnummer på bilar ni ej känner igen (Fotografera med mobilen, endast om det känns säkert)

Lite tips för att förebygga inbrott:

Fönster och dörrar Treglas fönster är svåra att krossa, men se över era äldre, då man ibland kan lossa hela fönsterkassetten. Komplettera med bakkantsbeslag, brytskydd och fönsterlås. Glöm inte altandörren. 
Larm Förhindrar inte alltid inbrott, men de är oftast inne i ert hus en kortare tid 
Värdesaker Låt inte värdeföremål ligga framme, enklare kassaskåp som sitter fast kan vara en lösning. DNA och annan märkning hjälper, se till att skylta om detta också

Låt det se ut som ni är hemma

 • Låt t.ex. en radio stå på
 • Timer till belysning (Det finns sådana med ljusvakt och slumpgenerator)
 • Plocka inte undan, låt det vara stökigt inne (Tidningar, kaffekoppar och leksaker etc.)
 • Plocka inte undan, låt det vara stökigt ute (Leksaker, snöskyffel och trädgårdsslang etc.)
 • Låt någon tömma brevlådan varje dag
 • Låt någon ställa sin bil, cykel och leksaker etc. på er tomt
 • Låt någon skotta, trampa upp er gångväg på vintern
 • Låt någon klippa gräsmattan 
 • Om ni har egen soptunna, låt någon granne använda den 
Tala med era grannar och använd "Grannlappen" när ni åker bortLäs mera.

Om ni har en äldre ytterdörr så kan den kompletteras med brytskydd.
Ju längre desto bättre.
Det finns även brytskydd som täcker hela dörren, vilket kan vara bra att montera på altandörren.

Låsen i Klubbhuset är köpta hos Låskompaniet  https://www.laskompaniet.se
Det finns självklart andra företag med liknade produkter samt även lokala låssmeder som kan hjälpa till med monteringen.


Håll utkik, tänk på grannsamverkan.

Parkering

Följande gäller: Parkering är endast tillåten i max 7 dagar för fordon i trafik inom markerade parkeringsrutor på samfällighetens mark. (Inga undantag finns).

För att tydliggöra vad som gäller på de tre gångfartområdena, de tre vägarna in från Malungsvägen till husen med udda gatunummer, blev det nödvändigt att införa kompletterande skyltar. De visar var zonen med parkeringsförbud börjar och slutar. 

Skyltningen inom vårt område är gjord i enlighet med bestämmelserna hos Transportstyrelsen. Gå gärna in på nedanstående länk och titta: https://www.transportstyrelsen.se/globalassets/global/publikationer/vag/trafikant/produkter/stanna-och-parkera-a5-webb.pdf


Om parkeringsbestämmelserna inte efterlevs kan en kontrollavgift tas ut för det felaktigt parkerade fordonet.

Bilparkering

Ni har säkert har noterat så är parkeringsplatserna fortfarande hårt ansträngda. För att lätta lite på detta finns det några enkla lösningar.

 • Ställ in bilen i garaget! Det är avsett för just detta ändamål. 
 • Det är lite mindre tryck på parkeringar högst upp på Mv. Kolla om det finns plats där.
 • Under natt är det tillåtet att parkera på Malungsvägen. Respektera lokala regler.

De kan medföra att ni kanske får gå lite längre men samtidigt får ni ju lite motion. Låt inte er bekvämlighet hindra att besökare till er eller era grannar har svårt att finna en plats.

Parkering på gräsytor oacceptabelt och får absolut inte förekomma!

Om ni har en bilen som måste stå parkerad längre än 7 dagar, glöm inte att anmäla detta.

Det är inte tillåtet att parkera vid infarten till  parkeringen/radgaragen. Till viss del står då dessutom bilen  på kommunens mark, vilket kan resultera i felparkeringsavgift. 

Samfälligheten kan också ta ut en kontrollavgift för det felaktigt parkerade fordonet.

Parkeringslapp

Vi har tagit fram en snäll P-lapp som ni kan kan sätta på bilar som står fel. Ni hittar den snälla P-Lappen, samt mera information på vår hemsida via länken nedan.

Läs mera om parkering


Några kör alldeles för fort i vårt område!

Det är krypfart som gäller! 

Gågata och gångfartsområde:

Du får inte köra fordonet med högre hastighet än gångfart. 
Du får inte parkera fordonet på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. 

Du som är förare har väjningsplikt mot gående.

Du får inte köra ett motordrivet fordon på en gågata annat än för att korsa den. Sådana fordon får dock föras på gågator om det behövs för varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan.
Transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan.
Transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan eller transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid gågatan.
 
Sollentuna kommun har i Svensk trafikföreskriftssamling, STFS, kungjort nya trafikföreskrifter som vi har skyldighet att underrätta er om.
Du når trafikföreskrifterna genom att använda nedanstående länk, sök efter Malungsvägen i Sollentuna kommun.
Med vänliga hälsningar, Sollentuna kommun

Informera de nya ägarna om vår samfällighet.
Samfälligheten har under 2018 tagit fram en folder som kan lämnas över till de nya ägarna.
Foldern kan även användas av mäklare som kanske vill ha den vid husvisning etc.
Den är gjord för vikt A3 format, så den innehåller 4 stycken A4 sidor.
Samfälligheten har valt att även lägga upp den i Office Publisher om t.ex. en mäklare vill lägga in sina kontaktuppgifter.
 

Folder:

Om t.ex. en mäklare vill lägga till sin information.(Office Publisher)


Nyttjande av samfällighetens mark är tillåten max 24 timmar (för byggmaterial och sopor etc.) utan skriftligt tillstånd från styrelsen!

Se till att ingen kan skada sig på byggnadsmaterialet eller soporna, tänk på att barn är nyfikna. 
Självklart så ska man återställa marken om den blivit skadad efter 
"lånet".