Organisation‎ > ‎

Stadgar

Dessa stadgar och ordningsregler blev godkända på årsstämman 2013-02-21 och sedan inskriva hos Lantmäteriet

Stadgar och ordningsregler inskrivning Lantmäteriet 2013-05-22

Protokoll föreningsstämman 2013-02-21 med ändring av stadgarUtdrag ur våra stadgar: 

§22 Stadgeändring

Stadgeändring sker enligt bestämmelser i 52§ i lagen om förvaltning av samfälligheter. 
Förslag om stadgeändring skall ha väckts på tidigare stämma och särskilt markerats i kallelsen till den beslutande ordinarie stämman.
Detta är Lantmäteriets förslag på normal stadgar: