Organisation‎ > ‎

Valberedning 2022

Består av:

Siv Gustavsson Malungsvägen 52
Telefon: 070-684 24 20

Berit Svensson Malungsvägen 44
Telefon: 070-377 67 42

Siv Gustavsson är sammankallande för valberedningen 2022.


Valberedningens uppgift är att förbereda årsmötets val av styrelse, revisorer och kontaktombud samt sammankallande i kommittéerna

Det gör den genom att inför årsmötet vaska fram, utvärdera och tillfråga och på årsmötet föreslå kandidater. 

Kontaktombuden skall också hjälpa till med att föreslå lämpliga kandidater för de olika posterna, samt se till att ha förslag på efterträdare och suppleanter i det egna området.
Det är lämpligt att kontaktombuden senast på höstarbetsdagen lyssnar med ev. kandidater i sitt eget område.  

Det är ett viktigt arbete som hjälper årsmötet att välja en bra styrelse samt andra poster.