Organisation‎ > ‎

Styrelse

Enligt stadgarna så skall vi ha 5 stycken styrelsemedlemmar och 3 stycken suppleanter


Undersida

2020-03-04 Konstituerande av styrelsen, samt styrelseansvarig i kommittéer och arbetsgrupper

Ansvarsområden

Bilder på Styrelsen 2020

 https://sites.google.com/a/malungsvagen.se/malungsvaegen/organisation/styrelsen/Joel.JPG?attredirects=0 


Joel Öman
Ordförande
 K-G Holmgren
Vice ordförande 
Ylva Anker
Sekreterare 
Maria Holmlund
Ledamot 
https://sites.google.com/a/malungsvagen.se/malungsvaegen/organisation/styrelsen/Maritha.JPG?attredirects=0 Bild saknas
 

Bild saknas
 

             Bild saknas


Maritha Jacobsson
Kassör
Pontus Lindholm
Suppleant
Joakim Kivikoski
Suppleant 
Johan Lundström
Suppleant Suppleanterna är alltid välkomna att deltaga på styrelsemötena, dock utan ersättning, datum och tider hittas i kalendern.
Om en suppleant tänker deltaga vill styrelsen att man hör av sig minst ett dygn innan mötet.  

Telefonsvarare 08-123 505 99
Endast riktigt akuta ärenden (där liv eller egendom riskeras att skadas), ordförandens mobil 070-718 45 96

Visar 8 objekt
NamAddressTelefonE-PostBefattningAnsvar
Sortera 
 
Sortera 
 
Sortera 
 
Sortera 
 
Sortera 
 
Sortera 
 
NamAddressTelefonE-PostBefattningAnsvar
Joakim Kivikoski MV 217   Suppleant  
Joel Öman MV 105 08-754 29 71 joel@malungsvagen.se Ordförande Klubbhuset, Hemsidan, Nyhetsbrev 
Johan Lundström Mv 7A   Suppleant  
K-G Holmgren MV 48 070-586 37 16 kg@malungsvagen.se Vice ordförande Grönytor & träd, Biltvätten, Parkering, Vägar och trafik 
Maria Holmlund MV 16 070-961 66 94 maria@malungsvagen.se Ledamot Lekplatser, Radgaragen och Grannsamverkan 
Maritha Jacobsson MV 4 08-754 31 07 maritha@malungsvagen.se Kassör Ekonomi, Utlämning av nyckel till biltvätten samt Belysning 
Pontus Lindholm MV 6   Suppleant  
Ylva Anker MV 69 070-548 09 71 ylva@malungsvagen.se Sekreterare Avfall (info) 
Visar 8 objekt
Underordnade sidor (1): Protokoll