Organisation‎ > ‎

Revisorer


Revisorer 2019

 Namn Adress Funktion
 Anders Elfvinge   MV 10A Revisor
 Kristina Thalén  MV 21 Revisor
 Walter Schaller  MV 28 Suppleant

För granskning av styrelsens förvaltning skall medlemmarna på ordinarie föreningsstämma utse två revisorer och en suppleant.


Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast tre veckor före ordinarie stämma.