Historia

Viby


Viby betyder byn med offerplatsen och är ett ganska vanligt namn på forntida bebyggelse i Skandinavien.

Texten nedan är tagen från Wikipedia 2014-01 http://sv.wikipedia.org/wiki/Viby,_Sollentuna

Viby är en kommundel i Sollentuna kommun och är den femte största kommundelen sett till invånarantal med 5.815 invånare. 

Viby gränsar till kommundelarna Rotebro, Norrviken Häggvik och Järvafältet.
Kommundelen består av områdena Lilla Viby, Östra Viby, Viby Gård, Södra Viby samt Kista. 
Detta Kista bör inte att förväxlas med det en halvmil söderut belägna Kista i Stockholms kommun, till vilket den dock är namngivare.

Viby är en historiskt intressant by med anor från yngre järnålder, i byn finns därför ett flertal fornlämningar, till exempel gravhögar.

Bebyggelsen i Viby består av villor och radhus.

Mellan 1974 och 1997 fanns museijärnvägen Sollentuna Enskilda Järnväg i Viby. På större delen av den f.d. banan ligger det fortfarande syllar.
***********************************

Här gick Sollentuna Enskilda Järnväg. De små tvärlinjerna visar var stationerna låg.

Historia om Sollentuna

Texten nedan är tagen från Wikipedia 2013-04 http://sv.wikipedia.org/wiki/Sollentuna_kommun#Historia

Vid slutet av 1800-talet var Sollentuna en jordbruksbygd där den största delen av befolkningen på cirka 1 150 invånare ägnade sig åt jord- eller skogsbruk. 

Bygdens marker och gårdar ägdes till största del av familjen Rudbeck. 
Samhället förändrades då kommunikationerna förbättras, bland annat genom att norra stambanan byggdes genom Sollentuna. 
Vid öppnandet av järnvägslinjen Stockholm Uppsala 20 september 1866 får Sollentuna sin första järnvägsstation i Rotebro för att senare samma år få en hållplats även i Tureberg som utvecklas till station år 1900. 

Även arbetstillfällen förändrades då flera industrier flyttade in i Sollentuna, bland annat en sprängämnesfabrik och en jästfabrik.

Under 1900-talet början styckades de gamla herrgårdarnas mark upp och såldes som villatomter, något som satte fart på villabyggandet. 
Mellan 1906 och 1910 byggs 114 villor i det nya samhället Norrviken vilket leder till att kommundelen får en hållplats 1907.

1918 köpte AB Upplandshem Edsbergs gods ägor för att stycka dessa och sälja som egnahemstomter. 
Marken vid Edsviken söder om Tureberg fick namnet Edsviken villastad och området väster om järnvägen får namnet Eriksbergs villastad. 

I Helenelund öppnades järnvägshållplatsen 1922 medan Häggvik fick vänta till 1932. Sollentunabilder En bildskatt


Böcker om Sollentunas historia