Organisation

MALUNGSVÄGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING är en föreningsförvaltning 

Vi är en juridisk person och registrerad i Lantmäteriets register under  ORG.NR: 716416-2468

En samfällighetsförening är en effektiv form för förvaltning där ägare av deltagande fastigheter har ansvar och inflytande över drift och underhåll. 
Det är viktigt att skilja på fastighetens behov och ägarens. 
Förvaltningen ska endast avse fastighetens behov av till exempel vägar. 
Fastighetsägare kan vara intresserade av att ordna midsommarfirande eller andra fester vilket dock inte ingår in en samfällighetsförenings uppgift.


Det är alltid lagen som styr oss i första hand sedan kommer anläggningsbeslutet som styr vad och hur vi skall förvalta.

Lite mera i detaljer hittar man i våra stadgar och även i våra ordningsregler.

Det är på stämman man väljer personer till styrelsen och andra funktioner.

Det är styrelsen som skall förvalta samfälligheten

Till sin hjälp så har styrelsen tre kommittéer samt kontaktombud och ett antal arbetsgrupper

Det är revisorerna som skall granska styrelsen arbete inför stämman.