Aktuellt

Välkommen till Malungsvägens hemsida!

På den här sidan publicerar vi det som är aktuellt och som rör oss som bor i samfälligheten.

Information från Laddgruppen


På fredag (1/12) blir alla basplattor o elinfrastruktur klar inne i de sista garagen. Radgarage 111-138 (MV2-54) är klara på fredag och man får ha sina fordon inne i garagen dygnet runt. 


Installation elskåp i radgarage omr 1 + 2 


Under V49 kommer nya elkablar installeras i de nedgrävda rören i marken från elcentral till varje garagelänga i omr 1 och omr 2. I samband med detta kommer nya elskåpet inne i varje garage att sättas upp och kopplas in. Detta innebär att garageplatserna, där elskåpet sitter, behöver vara tillgängligt för elektrikerna vilket innebär att fordon i garaget behöver köras ut. Detta arbete kommer ske onsdag 6/12 och torsdag 7/12. Berörda garageplatser är 1, 14, 22, 34, 44, 54 och 63. Du som berörs är MV283, MV271, MV251, MV213, MV203, MV201, MV161. Fordonet måste köras ut senast kl 8.30 och får ställas tillbaka från kl 16.00. Vid frågor kontakta laddning@malungsvagen.se 
Samfälligheten söker intressenter till att att engagera sig i en grupp som diskuterar och arbetar för att minska bullret från E4an.

Tillsammans med samfälligheterna Hedemoravägen och Karlskund /Rättviksvägen har det startats en arbetsgrupp där bullret från E4an diskuteras och det kommer tas fram konkreta aktions för att påverka så det kommer upp nya bullerplank etc

Vill du vara med och påverka och har möjlighet att engagera dig i arbetsgruppen? Mejla ylva@malungsvagen.se 

Datum för möte